Hoppa till innehåll

Övervakningskommittén för programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 sammanträdde i Lahtis

Utgivningsdatum 19.7.2022 12.50
Pressmeddelande
Bild på övervakningskommittén

Det första officiella mötet för övervakningskommittén för EU:s regionala och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 hölls i Lahtis den 16 juni. Efter att kommissionen godkände programmet den 5 maj 2022 hade övervakningskommittén nu till uppgift att fastställa de inofficiella beslut om bl.a. urvalskriterierna för projekten som den fattade i oktober i fjol.

Eftersom det finns många nya medlemmar i övervakningskommittén, presenterades också ett informationspaket om programmets innehåll och särskilt om de riksomfattande projekten och samordningen av dem med den regionala verksamheten.
Dessutom diskuterades förväntningarna på genomförandet av programmet och de första erfarenheterna av genomförandet. 

Kommissionens företrädare uttryckte sin tillfredsställelse över den snabba lanseringen av Finlands program – vårt program är ju det första programmet på riksnivå som godkänts av kommissionen och som omfattar flera fonder.

Övervakningskommitténs nästa möte hålls på hösten då åtminstone en ändring av programmet för att öka fonden för en rättvis omställning (JTF) samt en diskussion om verksamhetsmodellen för materiellt bistånd står på agendan.