Hyppää sisältöön

Ohjelmakauden 2014-2020 seurantakomitea kokoontui viimeistä kertaa

Julkaisuajankohta 25.5.2022 14.41

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea piti todennäköisesti viimeisen läsnäkokouksensa Helsingissä 11.5.2022. Kohentunut COVID-19-pandemiatilanne mahdollisti pitkään odotetut kohtaamiset kasvokkain.

Harri Ahlgren ja Valtteri Karhu esittelivät kokouksessa vuoden 2021 vuosikertomuksen sekä ohjelman tilannekatsauksen. Ohjelman todettiin etenevän hyvin ja olevan joustava. Euroopan komission edustajat onnittelivat saavutuksista ja toivottivat menestystä myös kauden loppumetreille.

Tiina Huotarin valmistelema esitys käsitteli REACT-EU:n toimeenpanoa EAKR:n näkökulmasta, ja Timo Ollila puolestaan kertoi REACT-EU:n ESR-toteutuksesta. Seurantakomitea kuuli myös kokemuksia Luova REAKTIO! - ja Kokemusten talo -hankkeista.

Valtakunnallisista ESR-teemoista keskustelivat Valtteri Karhun johdolla Merja Niemi (OKM), Päivi Hämäläinen (STM) ja Janne Savolainen (TEM). Ministeriöiden välistä yhteistyötä pidettiin hyvin tärkeänä. Valtakunnallisissa koordinaatiohankkeissa keskeistä on ollut strateginen kehittäminen ja pitkäjänteinen työ. Esimerkiksi Sokra (Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke) työkaluineen ja malleineen on juurtunut hyvin hallintoon ja tutkimukseen. Toki haasteitakin on riittänyt. Keskusteluun nousivat muun muassa useiden erillisten rahavirtojen aiheuttama monimutkaisuus, puutteet seurantatiedoissa sekä haasteet tulosten viestinnässä.

Seurantakomitea kuuli myös 6Ajan kokemuksia Turun 6Aika-koordinaattorilta, Anna-Mari Sopenlehto-Jokiselta. Kaupunkien välisessä yhteistyössä on onnistuttu vahvistamaan luottamusta ja edistämään kestävää kaupunkikehitystä. 6Aika-ohjelma on ollut vaikuttava – se on koskettanut joka kolmatta suomalaista. Onnistumisina voidaan pitää myös muun muassa uudenlaista yhteistyötä yritysten kanssa sekä kaupunkiympäristöjen avautumista innovaatioalustoiksi. Toisaalta haasteena 6Ajassa on ollut skaalautuvuus.

Mari Parviainen esitteli seurantakomiteassa tiivistetysti ohjelmakauden onnistumisia ja epäonnistumisia. Näiden kiteytysten pohjalta toteutettiin puheenjohtaja Johanna Oseniuksen vetämä paneelikeskustelu, johon osallistuivat Kalevi Pölönen, Timo Ollila, Kaisa-Leena Lintilä, Päivi Ekdahl, Hilkka Laine sekä Annukka Mäkinen. Panelistit nostivat esiin mm. yhteishengen, yritysten ja järjestöjen mukanaolon sekä älykkääseen erikoistumiseen ja tietojärjestelmiin liittyneet onnistumiset.

Lisäksi kokouksessa esiteltiin Suomen takausohjelman vuosikertomusta ja edistymistä. Lopuksi seurantakomitean entinen puheenjohtaja Kaisa-Leena Lintilä kertoi kuulumisistaan. Hänen eläkepäiviään ilahduttavat muun muassa lapsenlapsi ja taide. Mennyttä ohjelmakautta Lintilä kuvasi hienoksi kokonaisuudeksi, jossa tärkeää on ollut yhteistyö ja yhteinen arvopohja.