Hoppa till innehåll

Övervakningskommittén för Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb sammanträdde för sista gången

Utgivningsdatum 25.5.2022 14.41

Övervakningskommittén för Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 höll troligtvis sitt sista möte i Helsingfors den 11 maj 2022. Nu när covid-19-pandemin lättat kunde kommittén äntligen sammanträda fysiskt kring samma bord.

Harri Ahlgren och Valtteri Karhu presenterade programmets årsredovisning för 2021 och gav en lägesrapport. Kommittén kunde konstatera att programmet framskrider väl och att det varit flexibelt. Företrädare för Europeiska kommissionen gratulerade Finland till resultaten och önskade lycka och framgång på slutrakan. 

Tiina Huotari presenterade hur REACT-EU genomförts ur Europeiska regionala utvecklingsfondens perspektiv och Timo Ollila om Europeiska socialfondens perspektiv. Övervakningskommittén fick också ta del av erfarenheter av projekten Luova REAKTIO! och Kokemusten talo.

Valtteri Karhu ledde en diskussion om nationella ESF-teman med Merja Niemi (UKM), Päivi Hämäläinen (SHM) och Janne Savolainen (ANM). Alla ansåg att samarbetet mellan ministerierna är ytterst viktigt. Det viktigaste i de nationella projekten var den strategiska utvecklingen och ett långsiktigt arbete. Till exempel de verktyg och mallar som utvecklats inom projektet Sokra, för att samordna arbetet för social delaktighet, har förankrats väl i förvaltningen och i forskningen. Alldeles problemfritt har programmet ändå inte framskridit. Diskussionsdeltagarna lyfte bland annat fram svårigheterna med flera olika finansieringskällor, brister i övervakningen och utmaningen att nå ut med information om resultaten.

 Koordinatorn för programmet 6Aika, Anna-Mari Sopenlehto-Jokinen, berättade om sina erfarenheter från Åbo. I samarbete med de andra städerna i 6Aika har Åbo lyckats stärka förtroendet och främja en hållbar stadsutveckling. 6Aika-arbetet har haft ett stort genomslag – var tredje finländare har på något sätt berörts av programmet. Programmet har också gett upphov till ett nytt slags samarbete mellan städer och företag och till att stadsmiljöer använts som innovationsplattformer. En utmaning i 6Aika var emellertid uppskalningen.

Mari Parviainen gav en övrblick av programperiodens framgångar och motgångar för övervakningskommittén. Utifrån överblicken ledde kommitténs ordförande Johanna Osenius en paneldiskussion med Kalevi Pölönen, Timo Ollila, Kaisa-Leena Lintilä, Päivi Ekdahl, Hilkka Laine och Annukka Mäkinen. Panelisterna lyfte bland annat fram samhörigheten, företagens och organisationernas bidrag och olika framgångar inom smart specialisering och IT-lösningar.
Under mötet presenterades också Finlands stabilitetsprograms årsredovisning och framskridande.

Mötet avslutades med att den tidigare ordföranden i kommittén Kaisa-Leena Lintilä berättade om livet som pensionär. Det fylls nu bland annat av barnbarn och konst. Lintilä talade också om samhörigheten och den gemensamma värdegrunden under den gångna programperioden.