Hyppää sisältöön

Mikä on REACT-EU?

Julkaisuajankohta 17.8.2022 14.41
Tiedote
EU-lippu

REACT-EU on Euroopan unionin rahoitusväline, jonka tarkoituksena on tukea COVID-19-pandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamista alueilla, joiden talous ja työllisyys ovat kärsineet pandemiasta erityisen paljon. REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) on osa Next Generation EU -elpymispakettia. REACT-EU tuo lisää rahoitusta Suomen rakennerahasto-ohjelmaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020. Rahoitusta on käytössä 295 miljoonaa euroa vuosille 2021-2023, ja sitä myöntävät ELY-keskukset sekä maakuntien liitot.

Elpymisvaroja suunnataan hankkeille neljän erityistavoitteen kautta. REACT-EU-väline tukee Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osalta pk-yritystoiminnan vahvistamista erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittymistä erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. Euroopan sosiaalirahastoon (ESR) liittyvät erityistavoitteet puolestaan tähtäävät digitaalisten taitojen parantamiseen sekä yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistämiseen.