Hoppa till innehåll

Vad är REACT-EU?

Utgivningsdatum 17.8.2022 14.41
Pressmeddelande
EU-flagga

REACT-EU är Europeiska unionens finansieringsinstrument som syftar till att stödja avhjälpandet av skador orsakade av covid-19-pandemin i regioner där ekonomin och sysselsättningen har drabbats särskilt hårt av pandemin. REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) är en del av återhämtningspaketet Next Generation EU. REACT-EU medför mer finansiering till Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020. Finansieringen är 295 miljoner euro för 2021–2023 och den beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralerna och landskapsförbunden.

Återhämtningsmedel riktas till projekt inom ramen för fyra särskilda mål. REACT-EU-instrumentet stöder i fråga om Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) stärkandet av små och medelstora företags verksamhet särskilt med tanke på digitalisering och grön ekonomi samt utveckling av forsknings- och innovationsverksamheten särskilt med avseende på främjandet av digitaliseringen och uppnåendet av samhällets mål om klimatneutralitet. De särskilda målen för Europeiska socialfonden (ESF) syftar i sin tur till att förbättra de digitala färdigheterna och främja snabb förändringsförmåga hos företag och företagare.