Hyppää sisältöön

Viikolla 47 vietämme Lapsen oikeuksien viikkoa

Julkaisuajankohta 17.11.2023 13.33
Tiedote

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin 20.11.1989. Sen kunniaksi vietämme vuosittain tällä päivämäärällä kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää, josta tuli myös virallinen liputuspäivä Suomessa vuonna 2020.

Päivän ympärille rakentuu toiminnallinen lapsen oikeuksien teemaviikko, johon voi osallistua kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa sekä vapaa-ajan harrastusten piirissä. Teemaviikon tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Mukaan voivat lähteä myös järjestöt, kunnat ja seurakunnat. Viikon aikana nostetaan esiin lapsen oikeuksia eri tavoin.

Teemaviikon järjestää lapsi- ja nuorisojärjestöjen, lapsiasiavaltuutetun toimiston, seurakuntien ja valtion toimijoiden yhteinen lapsen oikeuksien viestintäverkosto. Viikko järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2018.

"Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin ratifioitu eli voimaansaatettu ihmisoikeussopimus. Se koskee kaikkia lapsia, joilla sopimuksen 1 artiklan mukaisesti tarkoitetaan jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä."

Lastensuojelun keskusliitto

Vuoden 2023 lapsen oikeuksien viestinnän teema on lapsen oikeus hyvinvointiin. Teema näkyy järjestöjen, valtion, kuntien, seurakuntien ja vapaa-ajan toimijoiden toiminnassa ja viestinnässä pitkin vuotta. Erityishuomio kohdistuu lasten ja nuorten mielen hyvinvointiin.

Lasten ja ja nuorten hyvinvointi EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa

   ​​​​​​​

Hämeen ELY-keskuksessa on avoinna valtakunnallinen hankehaku (5.10.-4.12.2023): Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta. Teeman tavoitteena on parantaa lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään sekä aktiivista osallisuutta yhteiskunnassa. Tämä tapahtuu kehittämällä ja ottamalla käyttöön uudenlaista arjen voimavarojen, hyvinvoinnin ja toimintavalmiuksien tukea yhdessä lasten, nuoren ja perheiden kanssa.

SOS-Lapsikylän, Nuorten Akatemian ja Opetushallituksen toteuttama Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio tukee Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) erityistavoitteen 4.3 kehittämishankkeita osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon teemoissa.

”Käynnissä oleva hankehaku vastaa hyvin tämän vuotiseen lapsen oikeuksien viikon teemaan Lapsella on oikeus hyvinvointiin. Hyvinvoinnin takaaminen jokaiselle lapselle on lapsen oikeuksien sopimuksen perusta.", toteaa koordinaation hankepäällikkö Elina Weckström.

"Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla. Meistä jokainen voi miettiä miten omalla toiminnallaan lisää lasten hyvinvointia ja mahdollistaa näin myös lapsen oikeuksien toteutumisen."

Elina Weckström
KT, hankepäällikkö
Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio (ESR+)

"Teemme näkyväksi ajantasaista tietoa lasten hyvinvoinnista. Hakutyöpajojemme materiaaleissa käsitellään muun muassa Kouluterveyskyselyn, Lapsibarometrin, Nuorisobarometrin, Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen ja Saamelais- ja romanilasten hyvinvointia käsittelevien selvitysten tuloksia.", Weckström jatkaa.

Valtakunnallinen