Hyppää sisältöön

Länsi-Suomessa avoinna jatkuva haku ESR-hankkeille (sisältäen REACT-EU) Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta

Julkaisuajankohta 16.11.2022 15.30
Tiedote
Jatkuva haku on nyt auki! Länsi-Suomen ESR-haku (sis. REACT-EU). Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelma. Logot: ELY-keskus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto.

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) jatkuvan hankehaun Länsi-Suomen alueella. Haun tarkoituksena on myöntää ELY-keskuksen vielä käytettävissä oleva ESR:n ohjelmakauden 2014–2020 alueellinen ja REACT-EU-rahoitus mahdollisimman täysimääräisesti toteutuskelpoisten ESR-hankkeiden rahoittamiseen. REACT-EU -rahoituksella rahoitettavat hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Haettavissa oleva rahoitus 

Jatkuvassa haussa on rahoitusta haettavissa toimintalinjoissa 3, 5 ja 9 jokaisessa Länsi-Suomen alueen maakunnassa. Länsi-Suomen alueeseen tässä haussa kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. 

Mikäli käytettävissä oleva rahoitus jatkuvan haun aikana loppuu jossain maakunnassa/ toimintalinjassa, hakuohjetta päivitetään vastaamaan voimassa olevaa tilannetta. Mahdolliset muutokset ilmoitetaan hakuohjeen yläosassa kootusti. 

Haettavat hankkeet 

Tässä hankehaussa ESR-rahoitusta voidaan myöntää:   

 1. Uusille hankkeille, jotka toteutusajan puitteissa painottuvat alueellisen tarpeen pohjalta valitulle kohderyhmälle toteutettaviin konkreettisiin työmarkkinoille pääsyä tai työmarkkinoilla pysymistä edistäviin toimenpiteisiin. 

 1. Alueellisiin tarpeisiin perustuville nopeille innovatiivisille kokeiluhankkeille, joiden kesto on enintään 12 kk. Rahoitus voidaan myöntää kertakorvaus (lump sum) -kustannusmallia käyttäen. Tässä huomioidaan ohjelmakauden 2021–2027 toteutukseen liittyvät pilotoinnit. 

 1. Käynnissä oleville hankkeille lisärahoitusta täydentäviin osiin, jotka tuovat selkeää lisäarvoa olemassa olevaan hankkeeseen.  

Hankkeita voidaan toteuttaa yhden maakunnan alueella tai ylimaakunnallisina Länsi-Suomen alueella. 

ESR:n REACT-EU-rahoitus on tarkoitettu erityisesti nopeaan reagoimiseen koronapandemian työmarkkinoilla aiheuttamiin häiriöihin ja haasteisiin. 

REACT-EU rahoituksella tuetaan COVID-19 pandemian aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korjaamista sekä luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistäminen. Hakijan kannattaa tutustua ko. alueen selviytymissuunnitelman sisältöön.

Valintakriteerit 

Katso hakuohje (pdf)

Hakemusten toimitustapa 

Rahoitusta haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake EURA2014-järjestelmässä (eura2014.fi). Hakemukset osoitetaan Keski-Suomen ELY-keskukselle. 

Jatkuvaan hakuun saapuvia hakemuksia käsitellään hakujaksoittain. Hakujakson päätyttyä rahoittava viranomainen arvioi kyseisellä jaksolla saapuneet hakemukset ja tekee niistä päätökset. 

Hakemukset tulee jättää viranomaiskäsittelyyn seuraavasti: 

 • 22.9.2022
 • 6.10.2022
 • 20.10.2022
 • 3.11.2022
 • 17.11.2022
 • 1.12.2022
 • 15.12.2022
 • 31.12.2022

Lisätiedot 

Tarkemmat ohjeet hakemuksen laatimisesta löytyvät hakuohjeen (pdf) kohdasta 3 "Ohjeita hakemuksen laatimiseen". Lisätietoja antavat tarvittaessa myös ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat (ESR). Yhteystiedot löytyvät rakennerahastot.fi -sivustolta: https://rakennerahastot.fi/lansi-suomi/ely-keskus 

Hakuohje (pdf)
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 
REACT-EU -rahoitus 

Länsi-Suomi