Hyppää sisältöön

Länsi-Suomen teemaviikko: Yrityksen kehittämisavustus – vinkkejä ja ohjeita hankehakijoille ennen hakemuksen jättämistä

Julkaisuajankohta 3.11.2022 10.42
Tiedote
Pöydällä papereita, pöydän ympärillä ihmisiä.

Yritysten kehittämisen taustalla on lähes aina idea tai tarve, jolla liiketoimintaa saadaan kasvatettua ja vietyä haluttuun suuntaan. ELY-keskus tukee yritysten kehittämistä monin tavoin ja tässä kirjoituksessa käydään tarkemmin läpi tekijöitä, jotka yritysten on hyvä huomioida ennen kehittämisavustushakemuksen jättämistä. Kaikki lähtee liikkeelle yrityksen tunnistamista kehittämistarpeista, jotka voivat liittyä esimerkiksi uuden tuotteen tai palvelun kehittämiseen. Kyseeseen voi tulla myös tuotantokapasiteetin kasvattaminen ja tehostaminen uuteen koneeseen tai laitteeseen investoimalla.

Alkusuunnittelu ja yhteydenotto ELY-keskukseen

Kehittämistarpeen tunnistamisen jälkeen seuraava askel on miettiä toimenpiteet ja resurssit, joilla haluttu päämäärä saavutetaan. Alustavan hankesuunnitelman tekeminen auttaa hahmottamaan kehittämistoimenpiteet, joihin yrityksellä on jo olemassa osaamista (esimerkiksi oma henkilöstö) ja toisaalta toimenpiteet, joihin tarvitaan ulkopuolista osaamista ostopalveluiden tai uusien avainhenkilöiden rekrytointien kautta. Seuraavaksi esitetään muutamia apukysymyksiä helpottamaan hankesuunnitelman laatimista:

  • Miksi hanke toteutetaan ja mitä tuloksia hankkeella halutaan saada aikaan?
  • Mikä on hankkeen uutuusarvo yritykseni kannalta?
  • Mitä toimenpiteitä hankkeeseen kuuluu ja mitkä ovat toimenpiteiden kustannukset?
  • Mitä osaamista yrityksessäni on? Mihin osaamista tarvitsemme yrityksen ulkopuolelta?
  • Miten rahoitan hankkeen? Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella. Kehittämistoimenpiteissä tukitaso on korkeintaan 50 % hankkeen kustannuksista.
  • Mikä on hankkeen arvioitu kesto?

Alkusuunnittelun yhteydessä kannattaa myös tutustua rahoituskriteereihin. Yritystukilaista (758/2021) ja -asetuksesta (895/2021) löytyvät yleiset kehittämisavustusta koskevat säädökset, lisäksi Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategiassa 2022 on esitetty tarkentavia rajauksia avustusten myöntämiseen Länsi-Suomen alueella. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 ohjelma-asiakirjassa on puolestaan avattu tarkemmin EU:n alue- ja rakennepolitiikan tavoitteita, jotka ohjaavat rahoituksen kohdentamista. Edellä mainittujen lisäksi hakijan on syytä perehtyä hakuilmoitukseen, jossa on kerrottu kulloinkin haettavana olevat toimintalinjat ja erityistavoitteet.

Avustuksen hakemiseen liittyy paljon selvitettäviä asioita, joista osaan voi olla haastavaa löytää vastauksia. Tämän takia on suositeltavaa olla yhteydessä pk-yritysten rahoitusneuvontaan (puh. 0295 024 800) matalalla kynnyksellä, mikäli kehittämisavustukseen tai omaan hankesuunnitelmaan liittyen herää kysyttävää. Apua on saatavilla myös alueen asiantuntijoilta, joiden yhteystiedot löytyvät mm. Länsi-Suomen yritysrahoitusstrategiasta 2022.

Ole ajoissa liikkeellä

Hankehakemuksen valmisteluun ja kirjoittamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa, jotta hakemus on laadukas ja siinä kerrotut tiedot ovat riittävät rahoituspäätöksen tekemistä varten. Mahdolliset liitteet (esim. tarjoukset ja tilinpäätöstiedot) on suositeltavaa hankkia hyvissä ajoin, jotta hakemuksen käsittely olisi sujuvampaa ja nopeampaa. Lisäksi tarvittavat asiointivaltuudet on suositeltavaa laittaa kuntoon ajoissa, jotta hakemuksen tekeminen on mahdollista. Valtuuksien saamisessa on ajoittain ruuhkaa, joten viimeiseen mahdolliseen hetkeen asiaa ei kannata jättää.

Mitä tulisi tietää haun aikatauluista

Länsi-Suomessa avustusten hakeminen EURA2021 -järjestelmän kautta tapahtuu meneillään olevalla ohjelmakaudella hakujaksoittain. Hakujaksoja on vuoden aikana useita, jolloin kaikki erityistavoitteet eivät välttämättä ole haettavissa koko vuotta. Alustavat hakujaksot ja niissä haettavina olevat erityistavoitteet on kerrottu rakennerahastot -sivustolla. Erityistavoitteiden sisältöihin ja painopisteisiin kannattaa tutustua tarkemmin rakennerahastot -verkkosivustolla omaan hankkeeseen sopivimman erityistavoitteen valitsemiseksi. Haettavat erityistavoitteet kerrotaan myös kuhunkin hakuun julkaistavissa hakuilmoituksissa EURA2021 -järjestelmässä. Hakuilmoituksissa kuvatut erityistavoitteet ovat haettavissa kyseisellä hakujaksolla. 
____________________________________

Kuvake, jossa ihmishahmo ja kynä.
Rahoitusasiantuntijat Roope Kinnunen ja Henrik Granqvist,
Keski-Suomen ELY-keskus

Länsi-Suomi Valtakunnallinen