Hyppää sisältöön

Länsi-Suomen ennallistamiseen ja jälkikäyttöön liittyvien JTF-hankkeiden haku 15.1.–15.12.2024

Julkaisuajankohta 16.1.2024 9.42
Tiedote
Turvealueen ennallistaminen ja jälkikäyttö – Länsi-Suomen JTF, jatkuva haku, EU-lipulogo tekstillä Euroopan unionin osarahoittama, ELY-keskuksen logo sekä kuva suoalueesta.

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut jatkuvana hakuna toteutettavan JTF-rahoitushaun (Just Transition Fund) turvealueiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön liittyviä hankkeita varten. Rahoitusta on haettavissa 10,2 miljoonaa euroa.

Kyseessä on jatkuva haku 15.12.2024 asti. Hakemuksia voi jättää milloin tahansa hakuaikana. 15.3.2024, 15.5.2024, 15.8.2024, 15.10.2024 ja 15.12.2024 mennessä jätetyt hakemukset otetaan viranomaiskäsittelyyn määräpäivää seuraavana arkipäivänä.  

Suomessa JTF:n perusta on hallitusohjelman kirjaus turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoden 2030 loppuun mennessä. Turpeen energiakäytön alasajon välittömät ja välilliset haittavaikutukset aluetalouksiin ja työllisyyteen ovat merkittäviä. JTF:llä vastataan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi.

Alueellisten siirtymäsuunnitelmien toimeenpanossa on käytössä yhteiset toimintatyypit (1–10). Ennallistamiseen liittyvissä toimissa käytetään seuraavaa toimintatyyppiä: 

Turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistaminen sekä selvitykset ja pilotoinnit niiden ennallistamisen ja jälkikäytön edellytyksistä ja mahdollisuuksista; kattaa myös turvetuotannosta poistuvien soiden yhteydessä olevat vesistöalueet, mikäli niiden kunnostamisen tarve liittyy turvetuotannon loppumiseen.  

Haku EURA2021-järjestelmässä

Avatussa haussa (EURA2021-järjestelmä) rahoitusta on haettavissa seuraavissa Länsi-Suomen alueen maakunnissa: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pirkanmaa (JTF-alue kattaa kunnat Kihniö, Parkano, Punkalaidun ja Virrat), Pohjanmaa, Keski-Suomi, Satakunta, Ylimaakunnallinen.

Kullakin maakunnalla on oma alueellista siirtymää koskeva JTF-suunnitelma, jossa on kuvattu omia sisällöllisiä painotuksia sekä mitä ennallistamisessa on nostettu tärkeiksi kehittämiskohteiksi.  Tutustu oman alueesi suunnitelmaan ennen hakemista: siirtymäsuunnitelmat (PDF).

Hankkeiden hakijoina voivat olla julkisoikeudelliset yhteisöt ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt kuten kunnat, kuntayhtymät, kehitysyhtiöt ja muut julkiset organisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset, yhdistykset ja säätiöt. Rahoitusta ei voida myöntää yksityishenkilöille.  Rahoitusta ei voi hakea yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen. 

Kysy neuvoa asiantuntijalta!

Alueellisten asiantuntijoidemme yhteystiedot löydät rakennerahastot-sivustoltamme.  

Hakuilmoitus EURA2021

Seuraa myös somekanaviamme! 

LinkedIn @Keski-Suomen ELY-keskus
X (Twitter) @elykeskisuomi ja @Rakennerahastot 
Facebook @Länsi-Suomen Rakennerahastot  
Instagram @elykeskisuomi

Länsi-Suomi Pohjois-Suomi