Hoppa till innehåll

FRO/JTF i Västra Finland – Ansökningstid 15.1.–15.12.2024 för projekt med koppling till restaurering och efteranvändning

Utgivningsdatum 16.1.2024 9.42
Pressmeddelande
Restaurering och efteranvändning av torvtäktsområde – Västra Finlands JTF, kontinuerlig ansökan, EU-flaggan med text Medfinansierad av EU, NMT-Centralen logo och bild av torvtäktsområde.

NTM-centralen i Mellersta Finland har utlyst FRO/JTF-finansiering (Just Transition Fund) för projekt med koppling till restaurering och efteranvändning av torvtäktsmossar. Något 10,12 miljoner euro finns att disponera för kontinuerlig ansökan.

Kontinuerlig projektutlysning till 15.12.2024. Ansökningar kan lämnas in när som helst under ansökningstiden. Ansökningar som lämnats in före 15.3.2024, 15.5.2024, 15.8.2024, 15.10.2024 och 15.12.2024 tas följande vardag tillmyndighetsbehandling.  

I Finland utgörs grunden för JTF av regeringsprogrammets skrivning om att användningen av torv som energikälla ska halveras före utgången av 2030. Avvecklingen av torv som energikälla har betydande negativa följder, direkta och indirekta, för regionala ekonomier och sysselsättning. För att trygga sysselsättningen och hållbara regionala ekonomier ska JTF svara mot socioekonomiskt och miljömässigt negativa följder av omställningen till ett kolsnålt samhälle.

Vid verkställighet av regionala omställningsplaner kan gemensamma insatstyper (1–10) utnyttjas. För restaureringsåtgärder används följande insatstyp: 

Restaurering av mossar där torvtäkten upphör samt utredningar och försök som syftar till att kartlägga vilka förutsättningar och möjligheter det finns för restaurering och efteranvändning av dessa mossar; gäller också vattendrag i anslutning till mossar där torvtäkten avvecklas, förutsatt att restaureringen av vattendraget föranleds av att torvtäkten upphör. 

Utlysning i EURA2021-systemet

Nu utlyses finansiering (EURA2021-systemet) som man kan ansöka om i följande landskap i Västra Finland: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland (i JTF-området ingår av Birkalands kommuner Kihniö, Parkano, Punkalaidun och Virdois), Österbotten, Satakunta, Projekt över landskapsgränserna.

Vart och ett av landskapen har sin egen JTF-plan för regional omställning, med beskrivning av landskapets innehållsmässiga viktningar och av vilka aspekter av restaureringen som har betecknats som viktiga utvecklingsmål. Läs på om omställningsplanen för ditt landskap innan du ansöker: omställningsplanerna.

Sökande för projekt kan vara offentligrättsliga samfund och privaträttsliga juridiska personer såsom kommuner, samkommuner, utvecklingsbolag och andra offentliga organisationer, forsknings- och utbildningsorganisationer, företag, föreningar och stiftelser. Privatpersoner kan inte beviljas finansiering. För utveckling av ett enskilt företags affärsverksamhet kan man inte ansöka om finansiering. 

Be om sakkunnigråd!

Kontaktuppgifterna till våra regionala sakkunniga hittar du på vår webbsajt strukturfonder

Utlysning EURA2021

Följ även våra sociala kanaler! 

LinkedIn @Keski-Suomen ELY-keskus
X (Twitter) @elykeskisuomi och @Rakennerahastot 
Facebook @Länsi-Suomen Rakennerahastot 
Instagram @elykeskisuomi 

Norra Finland Västra Finland