Hyppää sisältöön

HAKU AVOINNA: Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitushaku avautuu Turussa

Julkaisuajankohta 15.3.2024 10.18
Tiedote
Haku on avoinna

Uudenmaan liitto avaa yhteistyössä Turun kaupungin kanssa kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haun. Rahoitettavaksi haetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – EU:n alue- ja rakennepoliittisen ohjelman ja Turun kaupungin ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen tavoitteiden mukaisia hankkeita. Haku on avoinna 18.3.–19.4.2024.

Nyt avautuvassa haussa etsitään hankkeita, jotka edistävät Turun innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksessa määriteltyjen toimenpidekokonaisuuksien tavoitteita. Lisäksi hankkeilta edellytetään tiivistä kytkentää kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja toimintaan. 

Keskeisinä keinoina tavoitteiden saavuttamiseksi ovat kokeilualustoina toimivat kaupunkikehityshankkeet, innovatiiviset julkiset hankinnat, tutkimustulosten hyödyntäminen, uudet liiketoimintaekosysteemit, start-up -yhteisöt sekä osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvä kehittäminen. Ekosysteemisopimusten kantavana ideana ovat innovatiiviset ja edelläkävijyyttä tavoittelevat kaupungit, jotka omien vahvuuksiensa pohjalta hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioiden ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja vauhdittavat elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kaupunkikehitystä.  

Innovaatiotoiminnan kehittämisen painopistealueet Turun innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksessa ovat seuraavat:  

  • Uudistuva teollisuus: tuotantotavat, palvelumallit ja digitaaliset sekä puhtaat ratkaisut  
  • Terveysteknologia: Vahva life science -alan osaamiskeskittymä ja liiketoiminnan edelläkävijä  
  • Kehitysalustoina toimivat Turun kaupungin kärkihankkeet: Keskustan kehittäminen, Turun Tiedepuisto, Kulttuurin kärkihanke, Osaamisen kärkihanke, Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihanke ja alueen kampusrakenteet.

Painopistealueita läpileikkaavat teemat ovat seuraavat:  

  • Resurssiviisaus, Kiertotalous ja biotalous  
  • Digitaalisuus  

 

Rahoituksen haku EURA 2021 -järjestelmässä


Haun tarkat sisällöt esitellään hakuilmoituksessa EURA 2021 -järjestelmässä

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR- ja valtion rahoitusta on tässä haussa jaossa yhteensä enintään noin 1,4 miljoonaa euroa. Hankkeille myönnettävä tuki on enintään 60 % kokonaiskustannuksista. Rahoituspäätökset perustuvat valintakriteerien mukaiseen arviointiin, ja rahoitettavaksi valikoituvat suurimmat pistemäärät saaneet hankehakemukset. Hakemuksen tulee arvioinnissa saada vähintään 60 % erityistavoitteen maksimipistemäärästä voidakseen tulla rahoitetuksi tästä hausta. 

Turun kaupungin ekosysteemin johtoryhmä tekee esityksen rahoitettavista hankkeista. Rahoittavana viranomaisena toimii Uudenmaan liitto, joka tekee hankkeille juridiset rahoituspäätökset. Uudenmaan liitto neuvoo hankehallinnossa ja tuen hakemisessa, mutta hankkeiden sisällöllisissä asioissa kannattaa kääntyä kaupungin yhteyshenkilöiden puoleen.
 

Hakuinfo 18.3., tervetuloa mukaan!


Rahoitushakuun liittyvä infotilaisuus järjestetään Teamsissa maanantaina 18.3. kello 10.30–11.30. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua ennakolta.

 

Liity hakuinfoon 18.3. (Teams)

 


Turku on yksi Suomen Innokaupungeista, jotka toteuttavat ekosysteemisopimuksia. Innokaupungit ovat uuden ajattelun tukijoita ja kirittäjiä, muutoksen edelläkävijöitä. Tavoitteena on vauhdittaa elinkeinoelämän uudistumista ja kestävien ratkaisujen käyttöönottoa kaupungeissa. Innokaupungit tukevat innovaatioita, soveltavat tutkimusta ja tekevät kokeiluita. 
Innokaupungit 
Kestävä kaupunkikehittäminen | Rakennerahastot 


 

Lisätietoja


Yhteystiedot Uudenmaan liitossa  
Pirjo Jokinen, erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
EAKR-hankkeiden rahoitus
puh. 040 662 4918
[email protected]

Hanna Laaksonen, erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
EAKR-hankkeiden rahoitus, kestävä kaupunkikehittäminen ja Uusimaa
puh. 040 574 8930
[email protected]

Yhteystiedot Turun kaupungilla
Noora Orvasto, erityisasiantuntija 
puh. 040 5847194
[email protected] 

Anna Kivinen
hankejohtaja 
puh. 040 652 9765
[email protected] 


 

Etelä-Suomi