Hoppa till innehåll

ERUF-ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling öppnas i Åbo stad

Utgivningsdatum 15.3.2024 10.18
Pressmeddelande
Haku on avoinna

Nylands förbund öppnar i samarbete med Åbo stad ansökningsomgången för ERUF-finansiering för hållbar stadsutveckling. Utlysningen söker ERUF-projekt som gäller prioriteringarna för hållbar stadsutveckling i Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 – Program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik och prioriteringarna i Åbos ekosystemavtal för innovationsverksamhet. Ansökan är öppen 18.3-19.4.2024.

I utlysningen för hållbar stadsutveckling 2024 efterlyses projekt som är förenliga med målen i ekosystemavtalet mellan Åbo stad och staten. Projekten ska främja målen för de åtgärdshelheter som fastställs i ekosystemavtalet. Dessutom ska projekten vara nära kopplade till stadens strategiska mål och verksamhet. 

Centrala metoder för att uppnå målen är stadsutvecklingsprojekt som fungerar som försöksplattformar, innovativa offentliga upphandlingar, utnyttjande av forskningsresultat, nya affärsverksamhetsekosystem, uppstartssamfund samt utveckling i anslutning av tillgången på kompetent arbetskraft. Den bärande tanken med ekosystemavtalen är innovativa städer som vill vara föregångare, som utifrån sina egna styrkor utnyttjar de möjligheter som digitaliseringen, den nya tekniken och klimatneutraliteten medfört och sätter fart på förnyelse i näringslivet och en hållbar stadsutveckling.  

Prioriteringarna för utveckling av innovationsverksamhet i Åbo stads ekosystemavtal för innovationsverksamhet är följande:  

  • Förnyelse i industrin: produktionssätt, servicemodeller och digitala och rena lösningar  
  • Hälsoteknik: Ett starkt kompetenskluster inom life science och föregångare inom affärsverksamhet  
  • Åbo stads spetsprojekt fungerar som utvecklingsplattformar: Utvecklandet av centrumområdet, Åbo Vetenskapspark, Spetsprojektet för kultur, Spetsprojektet för kompetens, Spetsprojektet för gemenskap, välfärd och en balanserad utveckling av bostadsområdena och områdets campusstrukturer.  

.Prioriteringarna har följande genomgående teman:  

  • Resursvisdom
  • Cirkulär ekonomi och bioekonomi  
    Digitalisering  

 

Ansökan om finansiering via EURA 2021-systemet
 

Ansökningarnas närmare innehåll framgår av ansökningsannonserna som finns i EURA 2021-systemet

Under denna ansökningsomgång beviljas sammanlagt högst cirka 1,4 miljoner euro för projekten. Det ERUF-stöd och statliga stöd som beviljas är högst 60 % av projektets totala kostnader. Finansieringsbesluten baserar sig på en bedömning enligt urvalskriterierna, och finansiering beviljas till de projektansökningar som fått de största poängen. Vid bedömningen ska ansökan få minst 60 procent av det särskilda målets maximipoäng för att projektet kan få finansiering under den här ansökningsomgången. 

Stadens ledningsgrupp lägger fram ett förslag om de projekt som ska finansieras. Nylands förbund, som är finansierande myndighet, fattar de juridiska finansieringsbesluten för projekten. Nylands förbund ger också handledning i fråga om projektförvaltning och ansökan om stöd. Information om projektens innehåll ges av stadens kontaktpersoner.
 

Informationsmöte ordnas 18.3, välkomna!
 

Vi ordnar ett informationsmöte om ansökan via Teams den 18 mars kl. 10.30–11.30.

 

Anslut till Teams-evenemanget (Teams)

 


 

Inom helheten Innoverande städer och samhällen förverkligas hållbar stadsutveckling och ekosystemavtal. Innostäder stärker sin kompetens och sina samarbetsnätverk under temana grön omställning, digital teknologi och välfärd. Innostäderna skapar världens bäst fungerande experiment- och innovationsmiljö före år 2030. Hållbar stadsutveckling | Strukturfonderna

 


 

Ytterligare information

Kontaktpersoner vid Nylands förbund   
Pirjo Jokinen, sakkunnig
tfn 040 662 4918

[email protected]

Hanna Laaksonen, sakkunnig
tfn 040 574 8930
[email protected]

Kontaktpersoner vid Åbo stad
Noora Orvasto, specialsakkunnig 
tfn 040 5847194
[email protected] 

Anna Kivinen, projektdirektör
tfn 040 652 9765
[email protected] 

 


 

Södra Finland