Hyppää sisältöön

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitushaku avoinna pääkaupunkiseudulla

Julkaisuajankohta 24.1.2024 15.04
Tiedote
Haku on avoinna

Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta toteuttava EAKR-rahoitushaku on avoinna 14.3. saakka.

Pääkaupunkiseudulle haetaan uusia kestävää kaupunkikehittämistä ja innovaatioita tukevia hankkeita. Hakua raamittavat pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen innovaatio-ohjelma HEVi sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelma Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027.

Hankkeet tukevat pääkaupunkiseudulla toimivien organisaatioiden keskinäistä verkottumista, yhteistyötä ja koordinaatiota. Olennaista on kaupunkikehityksen haasteiden ratkaiseminen pääkaupunkiseututasoisen verkoston yhteistyössä. Kaupunkien aktiivinen rooli kehittämishankkeissa tuottaa lisäarvoa, mutta fokus on alueen innovaatio- ja liiketoiminnan edistämisessä. Rahoitettavien hankkeiden työn tuloksena luodaan alueellista elinvoimaa, kasvua ja kilpailukykyä HEVin painopisteissä.

Hankkeiden odotetaan toteuttavan yhtä tai useampaa seuraavista osa-alueista:

  1. Kokeiluympäristöjen ja/tai innovatiivisten hankintojen kehittäminen ja hyödyntäminen, 
  2. TKI-keskittymien toiminnan, rakenteiden ja osaamisen vahvistaminen sekä
  3. Yrityshautomoiden ja yrityspalveluiden kehittäminen.

Yrityshautomoiden ja muiden yrityspalveluiden osalta toiminta keskittyy kohdennettuihin palveluihin sekä uusien palvelukonseptien kehittämiseen yhdessä korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa.

Hankkeiden tärkeimpiä kohderyhmiä ovat pk- ja mikroyritykset. Myös korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutuksen järjestäjät, kehittämisyhtiöt, kunnat ja kuntayhtymät sekä näiden muodostamat verkostot ja innovaatioekosysteemit sekä yhdistykset, osuuskunnat ja säätiöt voivat olla kohderyhmänä. 

Tukea myönnetään enintään kolmivuotisiin hankkeisiin. EAKR- ja valtion rahoitus voivat kattaa korkeintaan 60 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Tukea ei voida myöntää yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen. Tällä hakukierroksella tukea myönnetään hankkeisiin yhteensä enintään 2 600 000 euroa.
 

Rahoituksen haku EURA 2021 -järjestelmässä

Kaikki hakumateriaalit on julkaistu Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman sähköisessä EURA 2021 -palvelussa. Hakemusasiakirjat toimitetaan ja allekirjoitetaan myös palvelussa.

Uudenmaan liitto toimii rahoittavana viranomaisena.  Kaupunkien HEVi-asiantuntijat tarjoavat tukea hankkeiden valmisteluun ja hankesuunnittelun sparraukseen.

 

Hakuinfo 29.1. – tervetuloa mukaan

Järjestämme rahoitushaun infotilaisuuden Teamsissa 29.1. kello 13–14. 

Liittyminen Teams-tapahtumaan

 

Lisätietoja

Hanna Laaksonen, erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
EAKR-hankkeiden rahoitus, kestävä kaupunkikehittäminen ja Uusimaa
puh. 040 574 8930
[email protected]

Pirjo Jokinen, erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
EAKR-hankkeiden rahoitus
puh. 040 662 4918
pirjo.jokinen@uudenmaanliitto.fi

 

HEVin asiantuntijoiden yhteystiedot
https://hevinnovations.fi/yhteystiedot/

 


Kestävää kaupunkikehittämistä ja ekosysteemisopimusten toteutusta tehdään Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -kokonaisuuden alla. Innokaupungit vahvistavat osaamistaan ja yhteistyöverkostoja vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa ja ovat luomassa maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä.

Kestävä kaupunkikehittäminen | Rakennerahastot


HEVi = Helsinki + Espoo + Vantaa INNOVATIOS
HEVi on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteinen innovaatiokokonaisuus, joka vahvistaa pääkaupunkiseudun innovaatiotoimintaa ja -verkostoja.

HEVIn pohjana toimii valtion kanssa solmittu innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus, jonka puitteissa kaupungit luovat mittavan hankekokonaisuuden vuosien 2021–2027 aikana, erityisesti EAKR-rahoitushakujen kautta.

Helsinki+Espoo+Vantaa Innovations – HEVi


 

Etelä-Suomi