Hoppa till innehåll

ERUF-ansökningsomgång för hållbar stadsutveckling öppen i huvudstadsregionen

Utgivningsdatum 24.1.2024 15.04
Pressmeddelande
Haku on avoinna

En ERUF-ansökningsomgång som genomför ekosystemavtalet för innovationsverksamhet mellan Helsingfors, Esbo och Vanda städer är öppen till den 14 mars.

I huvudstadsregionen efterlyses nya projekt som stöder en hållbar stadsutveckling och innovationer. Det gemensamma innovationsprogrammet för huvudstadsregionens städer (HEVi) och det nationella programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 inom EU:s regional- och strukturpolitik utgör ramarna för ansökan.

Projekten stöder ömsesidigt nätverkande, samarbete och samordning mellan organisationer som är verksamma i huvudstadsregionen. Det väsentliga är att lösa utmaningarna med stadsutveckling inom ett nätverkssamarbete i huvudstadsregionen. Städernas aktiva roll i utvecklingsprojekt ger mervärde, men fokus ligger på att främja regionens innovations- och affärsverksamhet. Som resultat av de projekt som ska finansieras skapas en regional livskraft, tillväxt och konkurrenskraft inom HEVi-prioriteringarna.

Projekten förväntas genomföra ett eller flera av följande delområden:

  1. Utveckling och utnyttjande av experimentmiljöer och innovativa upphandlingar, 
  2. Förstärkning av verksamhet, strukturer och kunnande vid FoUI-kluster samt
  3. Utveckling av företagskuvöser och företagstjänster.

När det gäller företagskuvöser och andra företagstjänster är verksamheten koncentrerad till riktad service samt till utveckling av nya servicekoncept tillsammans med högskolor och andra aktörer. 

De viktigaste målgrupperna för projekten är små och medelstora företag och mikroföretag. Också högskolor, forskningsinstitut, anordnare av utbildning på andra stadiet, utvecklingsbolag, kommuner och samkommuner samt nätverk och innovationsekosystem som dessa bildat samt föreningar, andelslag och stiftelser kan vara målgrupper.

Stöd beviljas till projekt som pågår i högst tre år. ERUF-stödet och det statliga stödet kan täcka högst 60 procent av projektets totala kostnader. Stödet kan inte beviljas för utvecklandet av företagets egen affärsverksamhet. Under denna ansökningsomgång beviljas sammanlagt högst 2 600 000 euro för projekt.
 

Ansökan om finansiering via EURA 2021-systemet

Allt material gällande ansökan har publicerats i den elektroniska EURA 2021-tjänsten för programmet Ett förnybart och kompetent Finland. Ansökningshandlingarna ska lämnas in och undertecknas via tjänsten. Nylands förbund är myndigheten som finansierar dessa projekt.

Städernas sakkunniga inom HEVi-programmet erbjuder sitt stöd för projektberedning och sparring i fråga om projektplanering.

 

Informationsmöte ordnas 29.1, välkomna!

Vi ordnar ett informationsmöte om ansökan via Teams den 29 januari kl. 13–14.

Anslut till Teams-evenemanget

 

Ytterligare upplysningar

Hanna Laaksonen, sakkunnig, 
Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program, ekosystemavtal
tfn 040 574 8930
[email protected]

Pirjo Jokinen, sakkunnig,
Finansiering av projekt inom EU:s regional- och strukturpolitiska program
tfn 040 662 4918
pirjo.jokinen@uudenmaanliitto.fi

 

Sakkunniga inom HEVi (på finska)
https://hevinnovations.fi/yhteystiedot/

 


HEVi = Helsinki + Espoo + Vantaa INNOVATIOS

HEVi är ett gemensamt innovationsprogram mellan Helsingfors, Esbo och Vanda städer som stärker huvudstadsregionens innovationsverksamhet och innovationsnätverk.

HEVi baserar sig på ett ekosystemavtal för innovationsverksamhet som ingåtts med staten. Inom ramen för avtalet skapar städerna en omfattande projekthelhet under åren 2021–2027, speciellt genom ERUF-ansökningsomgångar.

Helsinki+Espoo+Vantaa Innovations – HEVi


 

Södra Finland