Hyppää sisältöön

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF vahvistaa alueiden elinvoimaa sekä edistää vihreää siirtymää Etelä-Suomessa

Julkaisuajankohta 2.2.2023 14.07
Tiedote

Etelä-Suomen maakuntiin kohdistuu yhteensä 44,4 milj. € uutta EU-rahoitusta ohjelmakaudella 2021–2027. Rahoitus on peräisin EU:n uudesta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta, joka tunnetaan myös lyhyesti nimellä JTF (Just Transition Fund). Koko Suomen alueelle rahasto tuo 465 miljoonaa euroa. Rahoituksella tuetaan vihreän talouden työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia, vihreän teknologian ratkaisujen kehittämistä sekä turvetuotantoalueiden ennallistamista ja jälkikäyttöä.

Euroopan komissio teki joulukuussa 2022 päätöksen JTF-rahaston toimenpiteiden sisällyttämisestä alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. JTF on osa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on saavuttaa Euroopan unionin hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. Suomessa rahoitusta voidaan hyödyntää 14 maakunnassa. Rahastosta tuetaan niitä maakuntia, joihin turpeen käytöstä luopumisen taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset kohdistuvat selvimmin. Näitä alueita Etelä-Suomessa ovat Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat.

Tavoitteena turvetuotannon vähentämisestä aiheutuvien vaikutusten helpottaminen

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston tavoitteena on helpottaa ja hallita turvetuotannon vähentämisestä aiheutuvia aluetaloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. JTF-rahoituksella tuetaan siis alueiden elinkeinorakenteen monipuolistamista sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämistä. Toimenpiteillä edistetään vihreää siirtymää tukemalla liiketoiminnan uudistamista sekä elinkeinoelämälähtöistä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta tuetaan vihreän talouden työpaikkoja ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä vihreän teknologian ratkaisujen kehittämistä sekä turvetuotantoalueiden ja niiden kuormittamien vesistöjen ennallistamista ja kestävää jälkikäyttöä. Rahoituksen suuntaamisessa keskeisiä ovat maakuntien alueelliset siirtymäsuunnitelmat sekä EU:n hiilineutraaliustavoite.

"Koska kyseessä on uusi rahasto, kannattaa heti hanketta suunniteltaessa olla yhteydessä maakunnan liittoon tai ELY-keskukseen sekä perehtyä ajatuksella maakunnalliseen JTF-siirtymäsuunnitelmaan."

Kehittämispäällikkö Anna-Riikka Karhunen, Kymenlaakson liitto

- Rahoitusta on myönnettävissä kuluvalla ohjelmakaudella merkittävä määrä; Kymenlaaksossa yhteensä noin 32 miljoonaa euroa ja Etelä-Karjalassa noin 25 miljoonaa euroa. Rahoitushaut avataan heti, kun JTF-tuen hakeminen on mahdollista. Nyt on tuhannen taalan paikka hyville hankkeille! Kymenlaaksoon kohdistuvat hakemukset jätetään koordinoivaan Uudenmaan liittoon ja Etelä-Karjalan liitto puolestaan palvelee omalla alueellaan, kertoo ohjelmajohtaja Tiina Huotari Uudenmaan liitosta.

Etelä-Suomessa JTF-rahoitusta myöntävät maakuntien liitot ja Hämeen ELY-keskus. Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi pk-yritykset, kunnat ja muut julkiset organisaatiot, tutkimuslaitokset, korkeakoulut, oppilaitokset, säätiöt ja yhdistykset. Haut avautuvat tämänhetkisen tiedon mukaan alkuvuoden 2023 aikana. Rahoitushauista tiedotetaan sekä rakennerahastot.fi-verkkosivustolla että viranomaisten omilla verkkosivuilla.

- Rohkaisen Kaakon alueen yrityksiä ottamaan matalalla kynnyksellä yhteyttä rahoitukseen liittyen sekä hakemaan rahoitusta, sillä JTF-rahoitus tulee olemaan yksi ensisijaisista rahoituslähteistä yritystukien osalta Kaakossa vuonna 2023, kehoittaa Hämeen ELY-keskuksen vt. rahoituspäällikkö Juho Wuorinen.

Yhteystiedot:

Juho Wuorinen
vt. rahoituspäällikkö (yritystuet)
Hämeen ELY-keskus
juho.wuorinen(at)ely-keskus.fi

Antti Hieta
rahoitusasiantuntija (JTF-rahoitus)
Hämeen ELY-keskus
antti.hieta(at)ely-keskus.fi

Anna-Riikka Karhunen
kehittämispäällikkö
Kymenlaakson liitto
hanna-riikka.karhunen((at)kymenlaakso.fi

Jari Lantta
maaseutuasiamies
Etelä-Karjalan liitto
jari.lantta(at)ekarjala.fi

Ville Pernaa
erityisasiantuntija
Uudenmaan liitto
ville.pernaa(at)uudenmaanliitto.fi

 
Etelä-Suomi