Hyppää sisältöön

Itä-Suomessa haettavissa rahoitusta kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen

Julkaisuajankohta 18.6.2024 9.52
Tiedote

Kansalaistoimijalähtöisillä hankkeilla lisätään osallisuutta edistävien toimien asiakaslähtöisyyttä, vahvistetaan erilaisten hanketoimijoiden mahdollisuuksia osallistua ESR+ -ohjelman toteutukseen sekä edistetään pienten hankkeiden yhteistyötä ja maakunnallista koordinaatiota.

Etelä-Savon ELY-keskus on avannut haun kansalaistoimijalähtöisille kehittämishankkeille, joiden tavoitteena on parantaa paikallisyhteisöjen elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Tähän hankehakuun toivotaan erityisesti projekteja, jotka edistävät yhteisöllisyyttä, työllistymistä ja hyvinvointia. Kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen hankehaussa painotetaan seuraavia sisältöjä: 

 • Osallisuus ja yhteisöllisyys

  • Vahvistetaan kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä ja asukkaiden osallistumista.
  • Tuetaan heikommassa asemassa olevien perheiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä torjutaan ylisukupolvista huono-osaisuutta.
  • Lisätään yksinäisten, riippuvuuksien ja työ- ja toimintakyvyn haasteiden kanssa kamppailevien hyvinvointia yhteisöllisin ja kuntouttavin toimenpitein.
 • Työllistymis- ja koulutusvalmiudet

  • Tuetaan nivel- ja riskivaiheessa sekä heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työmarkkinoille.
  • Vahvistetaan heikommassa asemassa olevien toimintakykyä ja valmiuksia koulutus- tai työpolulle siirtymiseksi luovien alojen menetelmien ja kulttuurihyvinvoinnin keinoin.
  • Rakennetaan osallistavia työmarkkinoita, lisätään työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmien käyttöä ja vaikuttavuutta sekä kehitetään työtoiminnan sisältöjä.
 • Yhdenvertaisuus ja hyvinvointi

  • Edistetään vammaisten henkilöiden, kieli-, kulttuuri- ja seksuaalivähemmistöjen, maahanmuuttajien ja muiden heikommassa asemassa olevien oikeuksien toteumista, yhdenvertaisuutta, hyvinvointia ja yhteisöihin kiinnittymistä.
  • Tuetaan sosiaalista osallisuutta edistävien toimintamallien suunnittelua ja kokeilukulttuuria.
  • Kehitetään helposti saavutettavia ja kohderyhmien arkiympäristöihin tuotavia palveluita.
  • Edistetään ammattilaisten, kolmannen ja neljännen sektorin sekä viranomaisten välistä kumppanuutta ja yhteistyötä heikoimmassa asemassa olevien palveluiden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.


Hakemuksia voivat jättää mm. yhdistykset, säätiöt ja muut kansalaistoimijat, jotka toimivat Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. Erityistä huomiota kiinnitetään hankkeisiin, jotka tuottavat kestäviä tuloksia ja voivat toimia esimerkkeinä muille.

Hankkeita valmisteltaessa kannattaa olla yhteyksissä alueiden koordinaatiohankkeisiin: https://rakennerahastot.fi/-/kansalaistoimijalahtoinen-hanketyo

Lisätietoja ja hakuohjeet löydät: 

Itä-Suomi