Hyppää sisältöön

Exkursion till Fiskehamnen 13 maj 2022

Utgivningsdatum 25.5.2022 15.24 | Publicerad på svenska 25.5.2022 kl. 15.38

Angela Martinez Sarasola och Slawomir Tokarski från Europeiska kommissionen bekantade sig med innovationsverksamhet och stadsutveckling på Urban Lab i Fiskehamnen, Helsingfors den 13 maj 2022. I exkursionen deltog också Anne Sillanpää och Samu Tuominen från kommissionen och Marja-Riitta Pihlman, Johanna Osenius, Harri Ahlgren och Mari Parviainen från arbets- och näringsministeriet. Nylands förbund och Forum Virium fungerade som exkursionsledare.

Helsinki Smart Region är en av de mest innovativa regionerna i Europa, och det kan ses som motor för den ekonomiska tillväxten i Finland. Regionen uppskattas också av internationella investerare. I regionen finns universitet, forskningsinstitut och närmare 100 000 företag. Befolkningsmängden i regionen ökar. Svårigheter föranleds däremot av klimatförändringarna, covid-19-pandemin och befolkningens åldrande. Under exkursionen betonades behovet av den gröna och digitala omställningen. 

Strukturfondernas finansiering av forskning och utveckling är av stor betydelse. Dessa resurser gör det möjligt att bland annat testa innovationer och skapa innovationsplattformar. Enligt Nylands förbund har finansieringen från Europeiska regionala utvecklingsfonden använts mycket effektivt i regionen. Man har försökt skapa synergi mellan olika finansiella instrument. 

Forum Virium är Helsingfors stads innovationsbolag. Bolaget stöder effektiv tillväxt i Helsingfors genom att smarta stadsutvecklingsprojekt. Forum Virium finansieras till stor del av Europeiska unionen. Under exkursionen konstaterade representanten för Forum Virium att finansiering behövs både för enskilda projekt och för större projekthelheter. Dessutom påpekades att även om efterfrågan på nya innovationer inte alltid är tillräcklig i början kan efterfrågan öka med tiden. 

Fiskehamnen har fått internationell uppmärksamhet bland annat för smarta lösningar inom energieffektivitet och ett innovativt system för insamling av avfall. Under exkursionen presenterade till exempel leveransrobotar, som levererar matuppköp till kunder. Deltagarna fick också information om projektet B.Green som skapar verktyg som stöd för stadsplaneringen. Lösningar inom grön infrastruktur är särskilt i fokus och utnyttjar bland annat inkluderande stadsplanering.

Mer information på finska och engelska:

Fiksu Kalasatama -hankkeen loppujulkaisu kiteyttää kokeilujen kaupunginosan kehitystyön tuotokset

Fiksu kaupunki – Helsinki Innovation Districts: älykaupunkikehitys laajenee Malmille, Pasilaan, Malminkartano-Kannelmäkeen ja Mellunkylään

Results: Open innovation platforms

Tools for Urban Innovators

B.Green – uusia vihreän infrastruktuurin ratkaisuja ja digitaalisia työkaluja kaupunkisuunnittelun tueksi

Citylogistiikan uudet ratkaisut – digitalisaation vauhdittamaa viimeisen kilometrin jakelua

Twitter