Hyppää sisältöön

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 vakioidut kertakorvaukset vahvistettu

Julkaisuajankohta 19.5.2022 15.26

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hallintoviranomainen on 17.5.2022 päätöksellään vahvistanut vakioidut kertakorvaukset Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa.

Vahvistetut vakioidut kertakorvaukset ovat: 

  1. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) varoista rahoitettavissa kehittämishankkeissa esiselvityshanketyypin vakioitu kertakorvaus on 50 000 euroa; ja 
  2. ESR+:n varoista rahoitettavissa kehittämishankkeissa sosiaalista osallisuutta edistävän toimintamallin suunnittelu ja kokeilu / pilotointi -hanketyypin vakioitu kertakorvaus on 50 000 euroa. 

Hallintoviranomaisen 17.5.2022 päätöksellä vahvistettuja vakioituja kertakorvauksia voidaan soveltaa Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta annetun lain (757/2021), ns. rahoituslaki, nojalla rahoitettavissa hankkeissa. 

Päätöksessä tarkoitettuja vakioituja kertakorvauksia ei sovelleta valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021-2028 annetun lain (758/2021), ns. yritystukilaki, nojalla rahoitettavissa hankkeissa. 

Hallintoviranomaisen päätöksellään vahvistamat vakioidut kertakorvaukset ovat voimassa kulloinkin vahvistetun suuruisina. Hankkeeseen on sovellettava koko sen toteuttamisajan tukipäätöksen tekopäivänä voimassaolevaa vakioidun kertakorvauksen määrää.  

Vakioitujen kertakorvausten tarkoituksena on keventää hankkeiden haku- ja valintamenettelyä yleisimmin esiintyvissä kertakorvaushanketyypeissä. Vakioitua kertakorvausta käytettäessä hakijan ei tarvitse esittää kertakorvaushankkeelle erikseen kustannusarviota.   

Tuen hakija saa tiedon hankehaussa käytettävissä olevista kustannusmalleista hakuilmoituksesta ja -ohjeista. Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä rahoittavalta viranomaiselta.

Yleistä kertakorvauksesta