Hyppää sisältöön

ESR+:n tulosperusteisen hallinnoinnin kansainvälinen yhteisö kokoontui Helsingissä 8.–9.12.2022

Julkaisuajankohta 18.1.2023 12.20
Tiedote

Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) tulosperusteisen hallinnoinnin kansainvälinen yhteisö, ESF Community of Practice on Results-based Management, kokoontui Helsingissä Scandic Marina Congress Centerissä 8.–9.12.2022. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti tilaisuuden yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

Tilaisuuteen osallistui ennätyksellisen laaja kokoonpano: yhteensä 92 edustajaa 26 jäsenvaltiosta muun muassa hallinto- ja tarkastusviranomaisista sekä Euroopan komission DG EMPLstä, DG REGIOsta ja niiden yhteisestä tarkastusyksiköstä (DAC).

Tilaisuuden tärkeimpiä teemoja olivat uudet tulosperusteiset toimintamallit ja yksinkertaistetut kustannus- ja rahoitusmallit, joista esiteltiin myös eri jäsenvaltioiden esimerkkejä. Lisäksi tilaisuudessa käsiteltiin hankkeiden hallinnoinnin uudistamista muun muassa riskiperusteisen menojen varmentamisen, digitalisaation ja erilaisten hanketoimijoiden osallistamisen näkökulmasta.

Tulosperusteiset toimintamallit kasvava trendi EU-tasolla

Yksinkertaistetut kustannusmallit ovat jo hyvin laajasti käytössä EU:n jäsenvaltioissa. Yksinkertaistetuilla kustannusmalleilla saadaan enemmän fokusta hanketoiminnan tuloksiin ja vaikuttavuuteen.

Euroopan komission tavoitteena on laajentaa merkittävästi erilaisten tuotos- ja tulosperusteisten toimintamallien käyttöä ja varmistaa, että hankkeista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen käytetään jatkossa ainoastaan yksinkertaistettuja kustannus- ja rahoitusmalleja.

EU:n jäsenvaltioissa yleisin käytetty yksinkertaistettu kustannusmalli on nykyisin yksikkökustannusmalli ja tuen maksaminen perustuu yleisimmin hankkeessa aikaansaatavaan tuotokseen (tuotosperusteinen malli). Suomessa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa yksikkökustannusmallia käytetään palkkakustannuksissa ja eräissä hankkeissa myös matkakustannuksissa.  Suomessa käytetään myös tuotosperusteista kertakorvausta

Hankkeissa aikaansaataviin tuloksiin, kuten työllistyneiden tai tutkinnon taikka muun ammattipätevyyden määrään perustuvat toimintamallit ovat kasvava trendi EU-tasolla. Useissa jäsenvaltioissa on myös kehitetty uudentyyppisiä rahoitusmalleja, joissa Euroopan komissio maksaa rahoitusosuutensa jäsenvaltiolle ohjelmassa saavutettujen ennalta määriteltyjen välivaiheen suoritteiden ja tulosten mukaan.

Suomen esille nostamia teemoja digi, erilaisten hanketoimijoiden huomioon ottaminen, sosiaalinen osallisuus – ja joulu

Suomen osalta Kaisa Saarinen (TEM) esitteli tilaisuudessa EURA 2021 -järjestelmää ja erityisesti siihen liittyvää uutta ESR+- ja JTF- hankkeiden osallistujatietojen keräämiseen tarkoitettua mobiiliystävällistä sivustoa, joka on tulossa myöhemmin käyttöön. Sivuston tarkoituksena on keventää hankkeiden osallistujatietojen keräämistä uuden digitaalisen palvelun avulla. Mobiiliystävällinen sivusto on suunniteltu niin, että hankkeisiin osallistuvien henkilöiden on helppo käyttää sitä tietokoneen lisäksi myös mobiililaitteella. Uusi innovatiivinen ratkaisu herätti runsaasti mielenkiintoa muiden jäsenvaltioiden edustajien taholta. Merimaisema kokouspaikalta

Tiina Arpola (Etelä-Savon ELY-keskus) kertoi ELY-keskuksen kokemuksista erilaisten hanketoimijoiden, mukaan lukien järjestöjen ja muiden pienten organisaatioiden osallistamisessa. Lisäksi Arpola esitteli ELY:n kokemuksia kertakorvausmallin käytöstä sosiaalista osallisuutta edistävissä ESR-hankkeissa. Muiden jäsenvaltioiden ja Euroopan komission edustajat olivat hyvin innostuneita ELY:n toteuttamista toimista uusien hanketoimijoiden osallistamiseksi ja erilaisista tavoista hyödyntää kertakorvausmallia. Myös Suomen uudet vakioidut kertakorvaukset herättivät kiinnostusta.

Kansainväliset vieraat nauttivat Helsingin jouluisesta säästä ja tunnelmasta. Myös joulupukki piipahti ilahduttamassa osallistujia.

Teksti: Jenni Hyvärinen
Kuvat: Päivi Poikola

Yksinkertaistetut kustannusmallit
European Social Fund Plus – Simplified Cost Options – European Commission
Simplified Cost Options – Regional Policy – European Commission