Hyppää sisältöön

ESR+ & EAKR rahoitushaut ovat auki Länsi-Suomessa

Julkaisuajankohta 17.5.2022 10.34

Länsi-Suomen hankerahoitushaut ovat käynnistyneet. Haettavissa on EAKR ja ESR+-kehittämisrahoitusta kaikissa Länsi-Suomen maakunnissa. Kannattaa tutustua tarkemmin mitä juuri omassa maakunnassasi on haettavissa!

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Euroopan aluekehitysrahasto on yksi Euroopan koheesiopolitiikan rahastoista, jonka tavoitteena on tasoittaa maiden ja alueiden välisiä kehityseroja, luoda elinvoimaa, parantaa työllisyyttä, tukea kestävää kasvua ja lisätä kilpailukykyä. Rahastosta tuetaan näitä tavoitteita rahoittamalla erilaisia kehittämishankkeita. Rahastosta tuetaan myös kestävää kaupunkikehittämistä.

EAKR-rahoitusta (pl. yritysrahoitus) myöntävät maakuntien liitot, jotka ovat päässeet avaamaan rahoitushakuja tällä viikolla. Tutustu oman maakuntasi hakuilmoitukseen EURA2021-järjestelmässä:

Yritysrahoitus (EAKR)

Euroopan aluekehitysrahastosta myönnetään rahoitusta myös yrityksille erilaisiin tarpeisiin. Yritysrahoitushaut ovat jo auenneet, ja tällä hetkellä Länsi-Suomessa on käynnissä yrityksen kehittämisavustusten toinen hakujakso (11.4.-31.5.2022). Haku on parhaillaan avoinna kaikissa Länsi-Suomen maakunnissa, mutta haussa olevat erityistavoitteet vaihtelevat hieman maakunnittain. Yritystukien osalta Länsi-Suomen suuralueen välittävänä toimielimenä toimii Keski-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoa avoinna olevista yritysrahoitushauista, sekä linkit hakuilmoituksiin:
Länsi-Suomen 2. hakujakso (uutinen 11.4.2022)

Euroopan sosiaalirahasto plus

Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+) on EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahasto, joka edistää työllistymistä ja koulutuksen tasa-arvoa, sekä torjuu syrjäytymistä ja huono-osaisuutta. ESR+-rahoitusta kohdennetaan työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta tukeviin kehittämishankkeisiin. Keski-Suomen ELY-keskus avaa nyt ESR -hankehaun erityistavoitteissa 4.1. Polkuja töihin ja 4.2. Uutta osaamista työelämään. ESR+ hankehaussa Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat.

Tutustu hakuilmoitukseen: 
ESR+ hakuilmoitus (eura2021.fi)

Uutinen:
Länsi-Suomen ensimmäinen ESR+ -haku on nyt käynnissä!

Kestävä kaupunkikehittäminen

Kaupunkien kanssa solmitut ekosysteemisopimukset muodostavat EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen perustan. Sopimusten sisällöt perustuvat kaupunkiseutujen paikallisiin vahvuuksiin, mutta ne kaikki liittyvät laajoihin ajankohtaisiin teemoihin, joita ovat vähähiilisyys, digitaalinen teknologia sekä hyvinvointi ja terveys. Toimintaa toteutetaan Innovoivat kaupungit ja yhteisöt -nimen alla.

Vuoden 2022 hakujaksosuunnitelma

Länsi-Suomen hakujaksosuunnitelma vuoden 2022 hakujen osalta on julkaistu. Voit tutustua hakujaksosuunnitelmaan Tietoa hakemisesta -sivulla (rakennerahastot.fi)

Hakujaksosuunnitelma on tehty muutosvarauksella, ja päivitämme sitä tarvittaessa.
 

Länsi-Suomi