Hoppa till innehåll

Utlysning av finansiering öppnas i Västra Finland

Utgivningsdatum 17.5.2022 10.34

Utlysningen av projektfinansiering har kommit i gång i Västra Finland. Finansiering för utveckling kan sökas ur ERUF och ESF+ i alla landskap i Västra Finland. Det lönar sig att läsa mer om hurdana projekt som efterlyses i just ditt landskap!

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Europeiska regionala utvecklingsfonden är en av fonderna i Europas kohesionspolitik, vars mål är att jämna ut skillnaderna i utvecklingen mellan länderna och regionerna, skapa livskraft, förbättra sysselsättningen, stödja en hållbar tillväxt och öka konkurrenskraften. Fonden stöder dessa mål genom att finansiera olika utvecklingsprojekt. Fonden stöder också hållbar stadsutveckling.

ERUF-finansiering (exkl. företagsfinansiering) beviljas av landskapsförbunden som har öppnat sina utlysningar denna vecka. Läs ditt eget landskaps utlysningsannons i EURA2021-systemet:

Företagsfinansiering (ERUF)

Ur Europeiska regionala utvecklingsfonden beviljas finansiering också för olika behov som företag kan ha. Utlysningarna av företagsfinansiering har redan öppnats och i Västra Finland pågår just nu den andra ansökningsomgången (11.4-31.5.2022).Företagsfinansiering kan som bäst sökas i alla landskap i Västra Finland, men de särskilda mål som ingår i utlysningen varierar något mellan landskapen. I fråga om företagsstöd är NTM-centralen i Mellersta Finland förmedlande organ i storområdet Västra Finland.

Ytterligare information om öppna utlysningar och länkar till utlysningsannonserna: 
Ansra ansökningsomgången i Västra Finland (nyhet 11.4.2022 på finska)

Europeiska socialfonden plus

Europeiska socialfonden plus (ESF+) är EU:s region- och strukturpolitiska fond som främjar sysselsättning och jämlikhet inom utbildning samt motarbetar marginalisering och utsatthet. ESF+-finansiering riktas till utvecklingsprojekt som främjar sysselsättning, kompetens och delaktighet. NTM-centralen i Mellersta Finland utlyser nu ESF-projektfinansiering inom de särskilda målen 4.1. Vägar till arbete och 4.2. Ny kompetens i arbetslivet. I ESF+-projektutlysningen omfattar Västra Finland följande landskap: Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland.

Läs utlysningsannonsen: 
ESF+ utlysningsannons (eura2021.fi)

Nyhet:
Länsi-Suomen ensimmäinen ESR+ -haku on nyt käynnissä!

Hållbar stadsutveckling

De ekosystemavtal som har slutits med städer utgör grunden för EU:s region- och strukturpolitiska program hållbar stadsutveckling. Innehållet i avtalen baserar sig på stadsregionernas lokala styrkor, men de anknyter alla till omfattande aktuella teman, såsom koldioxidsnålhet, digital teknologi samt välfärd och hälsa. Verksamheten genomförs under namnet Innovativa städer och samhällen.

Utlysningsplan för år 2022

Västra Finlands utlysningsplan för år 2022 har publicerats. Planen finns på webbsidan Information om ansökan (strukturfonder.fi)

Utlysningsplanen är gjord med förbehåll för ändringar och uppdateras vid behov.

Västra Finland