Hyppää sisältöön

Asiakkaan ratkaisukeskeinen palveleminen on sydämen asia (Itä-Suomi)

Julkaisuajankohta 15.11.2022 8.27
Uutinen
Yritysasiantuntija neuvontapuhelussa tietokoneen äärellä.

Yritysasiantuntija Vesa Laaninen neuvoo yrityksiä pk-yritysten rahoitusneuvontapalvelussa. Vesa kertoo työstään, motivaatiostaan ja työnsä haasteista.

Työskentelen valtakunnallisessa pk-yritysten rahoitusneuvontapalvelussa. Neuvon pk-yrityksiä ja yrityspalvelujen yhteistyökumppaneita yrityksen kehittämisen ja kansainvälistymisen rahoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tämä ELY-keskusten yrityksille tarjoama neuvontapalvelu on uusi, perustettu vuonna 2021 ja toimii pilottina.

Minun lisäkseni palvelussa työskentelee neljä yrityssasiantuntijaa ja esihenkilö. Työskentelemme monipaikkaisesti eri puolilla Suomea. Hallinnollisesti olemme osa Etelä-Savon ELY-keskuksen organisaatiota. Itse työskentelen Ylivieskassa Pohjois-Pohjanmaalla.

Näemme työssämme erinomaisesti maailmalla tapahtuvat trendit. Koronakriisi oli oma lukunsa, mutta esimerkiksi suuret poliittiset linjaukset, kuten turvetuotannon koneiden romuttaminen, näkyi työssämme. Venäjän hyökkäyssota näkyi siten, että yritykset menettivät venäläisiä kauppakumppanuuksia. Tällä hetkellä yrityksen huolissa näkyy päällimmäisenä energiakriisi sekä sähkön ja polttoaineiden hinnannousu.

Mikä sinua motivoi työssäsi?

Koen työni erityisen merkityksellisenä ja tärkeänä. Lähtökohtaisesti yritysten kehittäminen, kasvu ja kansainvälistyminen, ovat minulle tärkeä missio. Olemme tiimin kanssa aivan etulinjassa kehittämässä asiakkaille aivan uudenlaista valtakunnallista palvelumallia.

Minulle, kuten myös muille asiantuntijoillemme, asiakkaan ratkaisukeskeinen palveleminen on sydämen asia. Lähes päivittäin saamme kuulla asiakkailta suoraa palautetta siitä, kuinka hyvä ja tärkeä tämä uusi palvelu on.

ELY-keskusten käytössä olevat uudet yritysrahoituksen välineet ja niitä ohjaavat alueelliset strategiat ovat monimutkaisia, eikä asiakas aina osaa etsiä juuri omaan tilanteeseensa sopivaa palvelua. Tietoa löytyy verkkopalvelusta, mutta oikean ja sopivan palvelun löytäminen voi olla haastavaa. Jokainen tyytyväinen asiakas tuottaa minulle ja tiimillemme suurta iloa ja motivaatiota.

Mittaamme ajoittain palvelumme laatua lähettämällä asiakkaille lyhyen kyselyn palvelun päätteeksi SMS viestillä. Saadun palautteen avulla pystymme kehittämään palvelua asiakastarpeita vastaavaksi.

Työtäni motivoi tietenkin myös harrastukset, jotka voimaannuttavat minua vapaa-ajalla. Soitan trumpettia eri kokoonpanoissa ja yritän siinä välissä myös liikkua riittävästi. Ajatusten tuulettaminen vapaa-ajalla on olennainen osa palvelutyötä.

Millaisissa asioissa neuvontapalvelu auttaa yrityksiä?

Jos tähän kirjoittaisi kaikki ratkaistut palvelut, listasta tulisi hyvin pitkä. Tämä johtuu siitä, että me vastaamme hyvin monenlaisiin kysymyksiin. Pääsääntöisesti siis neuvomme pk-yrityksiä rahoitusasioihin liittyvissä kysymyksissä. Yritykset soittavat hyvin monenlaisista tilanteista, joten palveluntarve on hyvin yksilöllinen.

Puhelun aikana selvitämme kysymyspatteriston avulla soittajalta, mikä yrityksen rahoitustarve on ja millaiset ovat yrityksen rahoitusedellytykset. Palvelussamme ei ole ns. vahvaa tunnistautumista, joten käsittelemme asioita yleisellä tasolla, jotta yrityssalaisuudet eivät paljastu.

ELY-keskuksen myöntämä avustus perustuu aina rahoituskäsittelijän tekemään rahoituspäätökseen ja päätös tehdään hakemuksella annettujen tietojen pohjalta. Neuvontapalvelussa emme lupaa kenellekään rahoitusta emmekä estä ketään hakemasta avustuksia, vaikka neuvonnan kanta olisi pidättyvä rahoitusmahdollisuuksia ajatellen. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaan eteenpäin muihin palveluihin, kuten maaseuturahoitus tai paikallinen Leader-rahoitus.

Toimimme myös avustuksen hakujärjestelmä EURA2021:n käyttäjätukena ja ohjaamme hakemusten täyttöön liittyvissä kysymyksissä. Neuvomme ja ohjeistamme myös avustuksen maksatuksen hakemisessa ja mahdollisen oikaisuvaatimuksen hakemiseen. Olemme siis mukana rahoituspäätöksen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Mikäli vastaan tulee hyvin monimutkainen tai pulmallinen kysymys, tukenamme on valtakunnallisesti yritysasiantuntijoista koostuva taustatuki, jota voimme konsultoida. Silloin otamme asiakkaalta yhteystiedot ja palaamme asiaan, kun kysymykseen on saatu kattava vastaus.

Tehtäviimme kuuluu myös Team Finland -palvelukonseptin ELY-keskukselle ohjattujen kontaktien hoitaminen. Palvelulupauksemme mukaan soitamme takaisin kahden arkipäivän kuluessa siitä, kun yritys on Team Finland -sivustolla palvelutarvepyynnön lähettänyt.

Minkä neuvon antaisit yrityksille rahoituksen hakemisessa?

Mieti ensin huolella kasvun tai investoinnin tarvetta ja merkitystä. Budjetoitu ja hyvin suunniteltu kehittämisajatus luo hyvän pohjan keskusteluillemme. Jos olet epätietoinen voiko ELY-keskus rahoittaa yrityksesi kasvua, soita rohkeasti 0295 024 800 tai ota yhteyttä sähköpostilla [email protected] Asiantuntijamme ohjauksella asia selviää ja sinut ohjataan oikeaan suuntaan yrityksesi kasvun polulla. Lähtökohtaisesti konseptiimme kuuluvat ELY-keskuksen pk-yritysten rahoitukseen liittyvät kysymykset, mutta kaikissa asioissa olemme herkällä korvalla.

Kirjoittaja: Yritysasiantuntija Vesa Laaninen, Etelä-Savon ELY-keskus, pk-yritysten rahoitus – kysy neuvoa asiantuntijalta

 

Tietoa pk-yritysten rahoitusneuvonnan palveluista

Pk-yrityksen rahoitusneuvonnan asiantuntijat neuvovat pk-yrityksiä ja yrityspalvelujen yhteistyökumppaneita ELY-keskusten

  • yrityksen kehittämisavustukseen,
  • yrityksen kehittämispalveluihin ja
  • maaseudun yritysrahoitukseen liittyvissä kysymyksissä.

Neuvontapalvelusta voit kysyä muun muassa seuraavista asioista:

  • käynnissä olevista pk-yrityksille suunnatuista rahoitushauista ja niiden edellytyksistä
  • rahoituksen kohdentamisesta eri alueilla ja aluekohtaisista rahoituslinjauksista
  • sähköisestä asioinnista ja hakemusprosessista
  • käsittelyajoista, täydennyspyynnöistä ja muutoshakemuksista
  • maksatuksesta
  • ELY-keskuksen muista yrityspalveluista.

Lisäksi palvelussa sinut ohjataan tarvittaessa Business Finlandin, Finnveran, TE-toimiston, ulkoministeriön ja alueellisten yrityspalvelutoimijoiden palveluihin.

Soita 0295 024 800 ja kysy asiantuntijalta!

Itä-Suomi