Hoppa till innehåll

Att betjäna kunden på ett lösningsorienterat sätt är en hjärtesak (Östra Finland)

Utgivningsdatum 15.11.2022 8.27
Nyhet
Finansieringssakkunnig på ett konsultationssamtal framför en dator.

Affärsexpert Vesa Laaninen ger råd åt företag i finansieringsrådgivningstjänsten för små och medelstora företag. Vesa berättar om sitt arbete, sina motivationer och om arbetets utmaningar.

​​​​​​​Jag jobbar i den nationella finansieringsrådgivningstjänsten för små och medelstora företag. Jag ger råd åt små och medelstora företag och företagstjänsternas samarbetspartners i frågor som gäller företagsutveckling och finansierande av internationalisering. Denna rådgivningstjänst som NTM-centralerna erbjuder företag är ny, grundad år 2021 och fungerar som ett pilotprojekt.

Förutom mig sysselsätter tjänsten fem affärsexperter och en chef. Vi jobbar på många platser i olika delar av Finland. Administrativt är vi en del av organisationen i NTM-centralen i Södra Savolax. Själv jobbar jag i Ylivieska i Norra Österbotten.

I vårt arbete har vi en utmärkt översikt över trender som pågår i världen. Coronakrisen var sitt eget kapitel men exempelvis stora politiska linjedragningar, som att skrota torvutvinningens utrustning, var synliga i vårt arbete. Rysslands angreppskrig visade sig så att företag förlorade ryska affärspartnerskap. För tillfället är den största av företagens oro energikrisen och prishöjningarna av el och bränsle.

Vad motiverar dig i ditt arbete?

Jag upplever att mitt jobb är betydelsefullt och viktigt. Företagens utveckling, tillväxt och internationalisering har i grund och botten varit en viktig mission för mig. Med teamet ligger vi i frontlinjen när det gäller att utveckla en alldeles ny nationella tjänstemodell för kunder.

För mig, och för de andra sakkunniga, är betjäning av kunden på ett lösningsorienterat sätt en hjärtesak. Närapå dagligen får vi höra direkt respons från kunderna om hur bra och viktig den här nya tjänsten är.

De nya verktygen för företagsfinansiering som NTM-centralerna har till sina användning och de regionala strategier som styr dem är komplicerade och det är inte alltid som kunden hittar en lämplig tjänst för den egna situationen. Det finns information i webbtjänsten men att hitta den rätta och lämpliga tjänsten kan vara utmanande. Varje nöjd kund ger mig och vårt team stor glädje och motivation.

Vi mäter tidvis kvaliteten på vår betjäning genom att skicka en kort enkät per SMS i slutet av tjänsten. Med responsen vi får kan vi utveckla tjänsten på ett sätt som motsvarar kundernas behov.

Jag blir förstås också motiverad i mitt arbete av hobbyer som ger mig styrka på fritiden. Jag spelar trumpet i olika grupper och försöker däremellan röra på mig tillräckligt. Att tömma hjärnan på fritiden är en väsentlig del av tjänstearbetet.

I vilka frågor hjälper rådgivningstjänsten företag?

Det skulle vara en mycket lång lista om man här skulle skriva alla tjänster som har blivit lösta. Detta beror på att vi svarar på många olika frågor. Huvudsakligen ger vi råd åt små och medelstora företag i frågor som har att göra med finansieringsärenden. Företagen ringer om många olika situationer och det gör att tjänstebehovet är mycket individuellt.

Under samtalet reder vi av uppringaren med hjälp av ett frågebatteri ut vad företagets finansieringsbehov är och hurudana finansieringsförutsättningar företaget har. Vår tjänst har ingen s.k. stark identifikation och det gör att vi behandlar frågorna på en allmän nivå så att inga företagshemligheter avslöjas.

Ett understöd som beviljas av NTM-centralen är alltid baserat på ett finansieringsbeslut fattat av en finansieringshandläggare och beslutet fattas utifrån uppgifterna som anges i ansökan. I rådgivningstjänsten lovar vi inte finansiering åt någon och vi hindrar inte att någon ansöker om understöd, även om rådgivningens ställning med tanke på finansieringsmöjligheter skulle vara återhållsam. Vid behov hänvisar vi kunden till andra tjänster, såsom landsbygdsfinansiering eller den lokala Leader-finansieringen.

Vi fungerar också som användarstöd för EURA2021-söksystemet för understöd och hänvisar i frågor som har att göra med ifyllande av ansökan. Vi ger råd och hänvisar också när det gäller ansökan om utbetalande av stöd och en eventuell ansökan om överklagande. Vi deltar alltså i alla faser i finansieringsbeslutets livscykel.

Om det kommer en mycket komplicerad eller problematisk fråga får vi stöd av och kan konsultera vårt nationella bakgrundsstöd som består av företagssakkunniga. Då samlar vi först kundens kontaktuppgifter och återkommer till ärendet när frågan har fått ett omfattande svar.

Till våra uppdrag hör också att ta hand om kontakter som styrs från tjänstekonceptet Team Finland till NTM-centralen. Enligt vårt servicelöfte ringer vi tillbaka inom två vardagar från det att företaget har skickat en begäran för behov av tjänster på Team Finlands webbplats.

Vilket råd skulle du ge till företag när det gäller att söka ansöka om finansiering?

Tänkt först noggrant igenom behovet och betydelsen av tillväxten eller investeringen. En budgeterad och välplanerad utvecklingstanke skapar ett bra botten för våra diskussioner. Om du är osäker om NTM-centralen kan finansiera ditt företags tillväxt, ring gärna 0295 024 800.  Med handledning från våra sakkunniga klargörs saken och du hänvisas i rätt riktning på tillväxtstigen för ditt företag. I princip hör frågor gällande NTM-centralens finansiering för små och medelstora företag till vårt koncept men vi lyssnar uppmärksamt på alla frågor.

Författare: Affärsexpert Vesa Laaninen, NTM-centralen i Södra Savolax, finansiering för små och medelstora företag – fråga en sakkunnig om råd

​​​​​​​

Finansieringsrådgivningstjänster för små och medelstora företag

Sakkunniga på finansieringsrådgivningen för små och medelstora företag ger små och medelstora företag och företagstjänsternas samarbetspartners råd i frågor som gäller NTM-centralernas

  • understöd för utvecklande av företag,
  • tjänster för utvecklande av företag och
  • landsbygdsfinansiering för företag.

I rådgivningstjänsten kan du ställa frågor om bland annat följande ärenden:

  • pågående finansieringsansökningar för små och medelstora företag och förutsättningarna för dem
  • allokeringen av finansieringen i olika områden och om områdesspecifika finansieringsriktlinjer
  • elektronisk ärendehantering och ansökningsprocessen
  • handläggningstider, begäran om komplettering och ändringsansökningar
  • utbetalning
  • NTM-centralens övriga företagstjänster.

Tjänsten hänvisar dig dessutom vid behov till tjänster som tillhandahålls av Business Finland, Finnvera, TE-byrån, Utrikesministeriet och regionala aktörer inom företagstjänster.

 

Ring gärnä 0295 024 800 och fråga råd av en expert!

 

Östra Finland