Hyppää sisältöön

#REACT-EU: Uutta liiketoimintaa kierrätystä kehittämällä

Julkaisuajankohta 25.8.2022 14.00
Tiedote
Autonrenkaita, jotka on aseteltu tiiviisti vierekkäin.

Pohjois-Pohjanmaalla aluekehitysrahaston REACT-EU-rahoitusta on kohdennettu esimerkiksi hankkeeseen, jonka nimi on Kierrätyksen kehittämisellä uuteen liiketoimintaan kumiteollisuudessa. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään hävikkimateriaalin hyödyntämistä ja uudenlaisia tuotantoprosesseja. Tavoitteena hankkeessa on uuden liiketoiminnan kehittäminen ja yrityksen tuoteportfolion täydentäminen. Tähän pyritään parantamalla raaka-aineiden kierrätyksen tehokkuutta – kumi- ja muovimateriaali on tarkoitus käyttää täysimääräisesti hyödyksi.

Hukkamateriaalista voidaan valmistaa uusia tuotteita. Tällöin materiaalin ylimääräinen kuljettaminen ja sen hävittämiseen kuluva energia vähenevät. Hankkeella voidaankin pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä. Samalla ehkäistään mikromuovin kulkeutumista ympäristöön. Lisäksi yritys on kehittänyt laatua sekä luonut kokonaisvaltaisen laatujärjestelmän hankkeen puitteissa. 

Prosessien kehitystyö johtaa siihen, että itse yrityksen sisällä on mahdollista suorittaa aiempaa suurempi osa työstä ja laadunvarmistuksesta, mikä parantaa yrityksen työllistävyyttä. Uusien prosessien, esimerkiksi vesileikkauksen, kehittäminen ja automaatio kumiteollisuudessa voivat vähentää myös työn kuormittavuutta. Lisäksi hankkeessa toteutetuilla toimenpiteillä voi olla myönteistä vaikutusta uusien ulkomaanmarkkinoiden avautumiseen. 

Lisätietoa: 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77461
https://ot-kumi.com/kestavakehitys/