Hoppa till innehåll

#REACT-EU: Ny affärsverksamhet genom utveckling av materialåtervinningen

Utgivningsdatum 25.8.2022 14.00
Pressmeddelande
Bildäck arrangerade tätt bredvid varandra.

I Norra Österbotten har REACT-EU-finansiering från regionala utvecklingsfonden riktats till exempel till ett projekt för ny affärsverksamhet genom utveckling av materialåtervinningen inom gummiindustrin. I projektet undersöks och utvecklas såväl sätt att återvinna spillmaterial som nya produktionsprocesser. Målet för projektet är att utveckla ny affärsverksamhet och utvidga företagets produktportfölj. Detta försöker man uppnå genom en bättre återvinning av råvaror. Avsikten är att utnyttja gummi- och plastmaterial fullt ut.

Spillmaterial kan användas till att tillverka nya produkter. Detta minskar på onödig transport av material och på den energi som används till bortskaffande. Projektet kan således bidra till att minska företagets klimatavtryck. Samtidigt hindrar man mikroplaster från att hamna i miljön. Företaget har dessutom utvecklat kvaliteten och skapat ett övergripande kvalitetssystem inom ramen för projektet.

Utvecklingen av processerna leder till att det inom företaget är möjligt att utföra en större del av arbetet och kvalitetssäkringen, vilket förbättrar företagets sysselsättande effekt. Automatisering och utveckling av nya processer inom gummiindustrin, till exempel vattenskärning, kan också minska arbetsbelastningen. Dessutom kan åtgärderna i projektet bidra till att öppna nya utländska marknader.

Ytterligare information (på finska):
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77461
https://ot-kumi.com/kestavakehitys