Hyppää sisältöön

#REACT-EU: Rakennerahastot vauhdittamassa liikkuvien sote-palveluiden sekä vähähiilisen ja autonomisen liikenteen kehittämistä

Julkaisuajankohta 19.8.2022 14.00
Tiedote
Tampereen Tammerkoski kesäaikaan, taustalla vanhaa tehdasaluetta.

Pirkanmaalla REACT-EU-rahoitusta on kohdennettu esimerkiksi liikkuvien sosiaali- ja terveyspalveluiden tukemiseen sekä autonomisen ja kestävän liikkumisen edistämiseen. Hankkeita yhdistää teknologian keskeinen rooli.

Liikkuvat sote-palvelut -hanketta toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeessa selvitetään joustavasti liikkuvien terveyspalveluiden tarvetta Pirkanmaalla. Tarkoituksena on yhdistää virtuaali- ja lähipalveluita kokeilemalla pyörillä liikkuvaa sote-ympäristöä, johon linkittyy terveysteknologia. Hanketyössä on mukana niin terveysteknologiayrityksiä, palveluntuottajia kuin loppukäyttäjiäkin. 

Liikkuvat sote-palvelut -hanke hyödyttää laajasti eri toimijoita, sillä palvelujen tarvetta, sisältöjä, toimintamalleja sekä taloudellista kestävyyttä selvitetään sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hankkeessa tuotettu tieto toimii päätöksenteon tukena, mutta myös kansainvälisenä keskustelunavauksena. 

Sen sijaan matkailukohteiden vähähiilistä liikkumista tukeva hanke on nimeltään Sustainable Tourism Mobility – Matkailun kestävän liikkumisen palvelut. Sitä toteuttavat Visit Tampere Oy, Suomen Itämeri-instituutin säätiö ja Tampereen korkeakoulusäätiö. Hankkeessa pyritään vahvistamaan Pirkanmaan matkailuelinkeinoa ja alan kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Konkreettisesti hanketoimijat kartoittavat matkailukohteiden ja -yritysten tarpeita sekä selvittävät hyviä kestävään liikkumiseen liittyviä käytäntöjä ja palvelumalleja. Lisäksi matkailualan toimijoille ja sidosryhmille toteutetaan yhteisiä työpajoja, joissa hyödynnetään esimerkiksi kansainvälisiä tutkimuksia. 

Matkailuyrityksille tarjoutuu hankkeen puitteissa mahdollisuus luoda kestävän liikkumisen toimintasuunnitelmia. Niiden tekemisessä auttaa ulkopuolinen palvelumuotoilija. Suunnitelmat ohjaavat sopivien palveluratkaisujen konseptointia ja varmistavat pitkäjänteisen kehitystyön. Tarvekartoitusten ja toimintasuunnitelmien pohjalta kokeillaan muutamia palveluita. Palvelukokeilut edistävät uusien kestävän liikkumisen palvelukonseptien syntymistä. Hankkeessa luodaan monistettavia toimintasuunnitelmia. 

Kestävät matkailupalvelut voivat houkutella sekä kotimaisia että ulkomaisia matkailijoita alueelle. Hanke edistää myös matkailualan toimijoiden välistä yhteistyötä. Tietämys kestävästä matkailusta lisääntyy, kun tuloksia jalkautetaan.

Liikkumiseen keskittyy myös Pirkanmaan alueen kolmas REACT-EU-hanke-esimerkki. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:n ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hanke on nimeltään Autonomisen liikkumisen operointi. Se keskittyy automaattisten ajoneuvojen tuomiseen osaksi joukkoliikennettä. Hankkeen tarkoituksena on pilotoida automaattisen ajoneuvokaluston ohjauskeskuksen toteuttaminen. Ohjauskeskus hoitaa etävalvontaa ja -ohjausta. Lisäksi pystytetään liikkumispalveluita ja testataan syöttö- ja asiointiliikennettä. 

Autonomisen liikkumisen operointi -hanke on edelläkävijä, sillä on ensimmäisenä maailmassa testaamassa autonomisten autojen etäohjausta. Hankkeessa lisätään laajasti ymmärrystä niin automaattiajoneuvojen kehittämisestä kuin myös niiden etähallintaan ja integrointiin liittyvistä haasteista.

Lisätietoa:

Liikkuvat sote-palvelut
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/liikkuvat-sote-palvelut
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A78110 

Sustainable Tourism Mobility – Matkailun kestävän liikkumisen palvelut
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/sustainable-tourism-mobility-matkailun-kestavan-liikkumisen-palvelut?navref=curated--list
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A78256 

Autonomisen liikkumisen operointi
https://businesstampere.com/fi/tietoa-meista/hankekuvaukset/autonomisen-ajamisen-operointi/ 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A78258