Hyppää sisältöön

#REACT-EU: Rakennerahastoista vauhtia vihreään kasvuun ja robotiikkaan

Julkaisuajankohta 23.8.2022 14.00
Tiedote
Ihmisen ja robotin kädet vastakkain, etusormet melkein koskettavat toisiaan. Taustalla tietokoneen näppäimistö.

Etelä-Pohjanmaalla REACT-EU-rahoituksella on tuettu esimerkiksi yritysten vihreää ja inklusiivista kasvua sekä robotiikan ja automaation kehitystyötä. Yritysten kasvuun tähtäävä hanke on nimeltään Green Grow – pk-yritysten vihreän ja inklusiivisen kasvun tukeminen Etelä-Pohjanmaalla. Sen tavoitteena on siis edistää vihreää ja inklusiivista kasvua tukemalla yhteistyön tekemistä sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Tämä mahdollistaa osaamisen vahvistumisen esimerkiksi kasvun esteiden ja palvelutarpeiden tunnistamisessa.

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu on luonut Green Grow -hankkeessaan vihreän siirtymän luokittelumallin, joka perustuu yritysselvitykseen. Lisäksi tarkoituksena on kehittää vihreää ja inklusiivista kasvua arvioivia ja tukevia työkaluja sekä toimintamalli yritysten käyttöön. Hankkeeseen sisältyy myös kasvuyrittäjyyden ekosysteemin arviointi, joka toteutetaan vihreän ja inklusiivisen kasvun näkökulmasta. Lisäksi hanketoimijat levittävät tietoa hankkeen tuloksista ja kartoittavat TKI-toimijoiden vihreään siirtymään liittyviä palveluita yritysyhteistyön vahvistamiseksi. Hanke edistää pidemmällä tähtäimellä alueen elinvoiman paranemista, kilpailukykyä ja osaamista. Se tukee myös kiertotaloutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Robotiikan ja automaation kehitystä on puolestaan edistetty hankkeessa, jonka nimi on Teollisuusrobotiikalla ja automaatiolla tuottavuutta valmistukseen (RoboValmis). Hankkeen toteuttavat Seinäjoen Ammattikorkeakoulu ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu. Sen tavoitteena on vahvistaa robotiikkaan, automaattisiin valmistusmenetelmiin sekä tuotantoteknologioihin liittyvää osaamista valmistavan teollisuuden pk-yrityksissä. 

Hankkeeseen osallistuu useita yrityksiä, joiden kanssa ammattikorkeakoulu toteuttaa yrityslähtöisiä tuotantoteknologiapilotteja. Niiden on tarkoitus hyödyttää valmistavan teollisuuden yrityksiä eri toimialoilla. Hanke edistää yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä myös siten, että yrityksille tarjoutuu mahdollisuus hyödyntää tuotantoteknologioiden testaamisessa oppilaitosten laboratorioita. Hankkeen toimenpiteet parantavat tuottavuutta ja kilpailukykyä. Lisäksi ne mahdollistavat vähäpäästöisemmän valmistuksen ja tulosten laajan skaalautuvuuden. Näin ollen hanke voi edistää sekä yritysten kasvua että teollisuuden vihreää siirtymää.

Lisätietoa:
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77498
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A78106 
https://projektit.seamk.fi/alykkaat-teknologiat/robovalmis/