Hoppa till innehåll

#REACT-EU: Strukturfonderna sätter fart på grön tillväxt och robotik.

Utgivningsdatum 23.8.2022 14.00
Pressmeddelande
I sitt projekt Green Grow har yrkeshögskolan i Seinäjoki skapat en klassifikationsmodell, som grundar sig på utredningen om företagsverksamheten. Avsikten är att dessutom utveckla verktyg som bedömer och stöder grön och inklusiv tillväxt och en verksamhetsmodell för företagen. I projektet ingår också utvärdering av tillväxtföretagens ekosystem ur perspektivet grön och inklusiv tillväxt. Därtill förmedlar projektet information om projektresultaten och kartlägger FoUI-aktörernas tjänster i anknytning till den gröna omställningen för att säkra samarbetet med företag. På längre sikt främjar projektet livskraft, konkurrenskraft och kompetens i regionen. Det stödjer också cirkulär ekonomi och hållbar användning av naturresurser. Utvecklingen av robotik och automation har understötts i projektet RoboValmis – Teollisuusrobotiikalla ja automaatiolla tuottavuutta valmistukseen (Ökad produktivitet i tillverkningen genom industrirobotik och automation). Projekten genomförs av yrkeshögskolan i Seinäjoki och samkommunen för utbildning i Seinäjoki Sedu. Det har som syfte att i den tillverkande industrin stärka små och medelstora företags kompetens inom robotik, automatiska tillverkningsmetoder och produktionsteknik.  I projektet deltar ett flertal företag, med vilka yrkeshögskolan genomför pilotförsök inom produktionsteknik utifrån företagens behov. Pilotförsöken ska vara till för företag i olika branscher inom den tillverkande industrin. Projektet främjar samarbetet mellan företagen och läroanstalterna också genom att öppna möjligheter för företagen att testa sin produktionsteknik i läroanstalternas laboratorier. Åtgärderna förbättrar företagens produktivitet och konkurrenskraft. Därtill möjliggör de utsläppssnål tillverkning och omfattande skalbarhet av resultaten. Projektet kan därmed främja både tillväxten i företagen och den gröna omställningen i industrin.  Mer information (på finska):

Med finansiering från REACT-EU har man i Södra Österbotten understött till exempel grön och inklusiv tillväxt i företagen samt arbete för att utveckla robotik och automation. Projektet Green Grow – pk-yritysten vihreän ja inklusiivisen kasvun tukeminen Etelä-Pohjanmaalla (Stöd för grön och inklusiv tillväxt i små och medelstora företag i Södra Österbotten). Målsättningen är att främja grön och inklusiv tillväxt genom stöd till forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Därmed bereds möjligheter att stärka kompetensen till exempel för att identifiera tillväxthinder och servicebehov.

I sitt projekt Green Grow har yrkeshögskolan i Seinäjoki skapat en klassifikationsmodell, som grundar sig på utredningen om företagsverksamheten. Avsikten är att dessutom utveckla verktyg som bedömer och stöder grön och inklusiv tillväxt och en verksamhetsmodell för företagen. I projektet ingår också utvärdering av tillväxtföretagens ekosystem ur perspektivet grön och inklusiv tillväxt. Därtill förmedlar projektet information om projektresultaten och kartlägger FoUI-aktörernas tjänster i anknytning till den gröna omställningen för att säkra samarbetet med företag. På längre sikt främjar projektet livskraft, konkurrenskraft och kompetens i regionen. Det stödjer också cirkulär ekonomi och hållbar användning av naturresurser.

Utvecklingen av robotik och automation har understötts i projektet RoboValmis – Teollisuusrobotiikalla ja automaatiolla tuottavuutta valmistukseen (Ökad produktivitet i tillverkningen genom industrirobotik och automation). Projekten genomförs av yrkeshögskolan i Seinäjoki och samkommunen för utbildning i Seinäjoki Sedu. Det har som syfte att i den tillverkande industrin stärka små och medelstora företags kompetens inom robotik, automatiska tillverkningsmetoder och produktionsteknik. 

I projektet deltar ett flertal företag, med vilka yrkeshögskolan genomför pilotförsök inom produktionsteknik utifrån företagens behov. Pilotförsöken ska vara till för företag i olika branscher inom den tillverkande industrin. Projektet främjar samarbetet mellan företagen och läroanstalterna också genom att öppna möjligheter för företagen att testa sin produktionsteknik i läroanstalternas laboratorier. Åtgärderna förbättrar företagens produktivitet och konkurrenskraft. Därtill möjliggör de utsläppssnål tillverkning och omfattande skalbarhet av resultaten. Projektet kan därmed främja både tillväxten i företagen och den gröna omställningen i industrin.

Mer information (på finska):
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77498
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A78106 
https://projektit.seamk.fi/alykkaat-teknologiat/robovalmis/