Hyppää sisältöön

#REACT-EU: Rahoitusta elintarviketeollisuuden kyberturvallisuuden kehittämiseen

Julkaisuajankohta 22.8.2022 14.00
Tiedote
Useita istutettuja kasvintaimia.

Kyberturvallisuus elintarviketeollisuudessa on tärkeää esimerkiksi siitä syystä, että alan rooli on kriittinen huoltovarmuuden kannalta. Keski-Suomen liitto on rahoittanut REACT-EU-rahoituksella Elintarvikeketjun kyberturvallisuus -hankekokonaisuutta. Se koostuu sekä kehittämis- että investointihankkeesta, jotka toteuttaa Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Mukana on lukuisia elintarvikealan yrityksiä ja alaan liittyviä julkisen sektorin toimijoita.

Hankkeessa on tavoitteena selvittää elintarviketeollisuuteen kohdistuvia kyberuhkia. Hanketoimijat ja yhteistyökumppanit kartoittavat yhdessä muun muassa keskeisiä prosesseja, toimintatapoja ja tietojärjestelmiä. Toisena tavoitteena on lisätä alalla toimivien tietämystä kyberturvallisuudesta. Osaamista parannetaan harjoitusten ja koulutusten avulla. Koulutuksessa edetään digitaalisesta harjoitusympäristöstä aidon kaltaiseen toimintaympäristöön. Harjoittelua varten Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutissa on suunniteltu tekninen ympäristö, joka on irrallinen avoimesta internetistä. Pilottiharjoituksessa mallinnetaan erilaisia uhkatilanteita, joita ruoantuotannossa ja -jakelussa saatetaan kohdata. Lisäksi hankekokonaisuuden tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa investoinnit, jotka kohdennetaan elintarviketuotannon ja -jakelun kokonaisuutta mallintavan ympäristön rakentamiseen ja pilotointiin.

Elintarviketeollisuudessa arvoketju alkutuotannosta vähittäiskauppaan on hyvin monitasoinen. Hankkeessa toimiikin moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Lisäksi hankkeessa on järjestetty työpaja hankekumppaneiden kanssa. Työpajassa hanketoteuttajat saivat kehittämisehdotuksia harjoitusympäristöjen kehittämiseksi. Ruuantuotantoon ja -jakeluun liittyvä kyberturvallisuus on tärkeää koko yhteiskunnan kannalta. Siksi laaja-alainen uhkiin varautuminen on tärkeää. Keskeistä hankkeessa on siis yhteistyö niin kansallisten kuin kansainvälisten kumppanien kanssa. Hanke edistääkin kyberturvallisuuden ohella myös kansainvälistä tutkimus- ja kehitystoimintaa elintarvikealalla. 

Lisätietoa:
https://blogit.jamk.fi/techtothefuture/2022/02/08/kyberhairion-matka-pellolta-poytaan-elintarvikeketjun-kybersietokykya-kehittamassa/ 
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/tiede-tekniikka/artikkeli-1.1651008 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77620 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77631