Hyppää sisältöön

#REACT-EU: Rahoitusta biotalouteen ja rakentamisen vihreään siirtymään

Julkaisuajankohta 26.8.2022 14.00
Tiedote
Ylhäältä päin otettu kuva, jonka keskellä on tie. Tietä ympäröivät tukkipinot ja havumetsä. Tiellä on ajoneuvo, jonka kyydissä on tukkeja.

Pohjois-Karjalassa Euroopan aluekehitysrahaston REACT-EU-rahoitusta on kohdennettu esimerkiksi biotalouden kasvuun sekä rakentamisen vihreän siirtymän edistämiseen.

NOMADI-hankkeessa (Nopeaa kasvua maakunnan biotalouteen digitaalisuudesta) ovat mukana Luonnonvarakeskus, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, European Forest Institute ja Metsäkeskus. Hankkeen tarkoituksena on kehittää olemassa olevan teknologian pohjalta uusia konsepteja metsäpalvelumarkkinoille. Näin ollen hankkeessa tuetaan metsätalouden digitalisaatiota.

Esimerkiksi etämetsänhoitoa pyritään kehittämään siten, että se voisi skaalautua valtakunnallisesti.
Hanke edistää vihreän biotalouden kasvuyritysten syntymistä ja kiinnittymistä kansainväliseen yrityskiihdyttämöön. Myös kansainväliset opiskelijat pyritään integroimaan alueen biotalousyritysten toimintaan. Lisäksi hanke tukee ilmastonmuutokseen liittyvien ratkaisujen vientiä tekemällä tunnetuksi suomalaista metsänhoidon mallia. Näkyvyyttä pyritään saamaan myös osallistumalla digitaalisen showroomin rakentamiseen.

Rakentamisen vihreä siirtymä -hanke puolestaan pyrkii tunnistamaan vähähiilisiä ratkaisuja rakentamisessa. Hankkeen toteuttavat Karelia-ammattikorkeakoulu, Rakennusteollisuus RT Itä-Suomi ja Business Joensuu. Mukana yhteistyössä on myös alan yrityksiä. 

Hankkeessa vahvistetaan vähähiiliseen rakentamiseen liittyviä ratkaisuja. Selvitystyöt kohdistuvat sekä tuote- ja menetelmäkehitysprosessien käynnistämiseen että materiaaliosaamisen vahvistamiseen. Hanketoimijat pyrkivät myös nopeuttamaan digitalisaation hyödyntämistä rakentamisessa.

Rakennusalan yrityksille tarjoutuu mahdollisuus saada työkaluja, joilla ne voivat tehostaa toimintaansa ja vähentää päästöjään. Hankkeessa kertynyttä osaamista pyritään jakamaan eteenpäin työpajoissa ja webinaareissa sekä julkaisemalla tapausesimerkkejä ja tutkimuksia. 

Lisätietoa:
https://efi.int/projects/nomadi-nopeaa-kasvua-maakunnan-biotalouteen-digitaalisuudesta
https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/nomadi 
https://www.luke.fi/fi/projektit/nomadi 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77271 
https://rakentaminen.karelia.fi/projektit/rakentamisen-vihrea-siirtyma/ 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77270