Hoppa till innehåll

#REACT-EU: Finansiering för bioekonomi och den gröna omställningen

Utgivningsdatum 26.8.2022 14.00
Pressmeddelande
Bild ovanifrån med en väg i mitten. Vägen kantas av timmerstaplar och barrskog. På vägen finns ett fordon med timmerstockar ombord.

I Norra Karelen har finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden REACT-EU beviljats bland annat för tillväxt inom bioekonomi och främjande av den gröna omställningen inom byggande.

I Projektet NOMADI – Nopeaa kasvua maakunnan biotalouteen digitaalisuudesta (Snabb tillväxt i landskapets bioekonomi genom digitalisering) deltar Naturresursinstitutet, Norra Karelens landskapsförbund, European Forest Institute och Skogscentralen. Projektets syfte är att utveckla nya koncept för marknaden för skogstjänster med hjälp av nuvarande teknologi. Detta stödjer digitaliseringen av skogsbruket. Man försöker till exempel utveckla skogsvård på distans så att den kan skalas nationellt.

Projektet främjar att nya tillväxtföretag inom grön bioekonomi bildas och anknyter till en internationell företagsaccelerator. Man försöker också integrera internationella studerande i bioekonomiföretagens verksamhet. Projektet stödjer dessutom export av lösningar som anknyter till klimatförändringarna genom att göra finländsk skogsvård känt. För att få synlighet deltar man också i byggandet av ett digitalt showroom.

Projektet för den gröna omställningen inom byggande strävar för sin del efter att identifiera kolsnåla byggnadslösningar. Projektet genomförs av yrkeshögskolan Karelia, Byggnadsindustrin RT Östra Finland och Business Joensuu. I samarbetet deltar också företag i branschen. 

Projektet stärker lösningar för kolsnålt byggande. Undersökningar görs både för att starta produktprocesser och processer för metodutveckling och för att stärka kunskapen om material. Aktörerna i projektet strävar också efter snabbare utnyttjande av digitalisering i byggande.

Företag i byggnadsbranschen erbjuds verktyg för att effektivisera sin verksamhet och minska utsläppen. Den kunskap som man får genom projektet förmedlas vidare i workshoppar och webbinarier och genom att publicera exempel och undersökningar. 

Mer information (på finska):

https://efi.int/projects/nomadi-nopeaa-kasvua-maakunnan-biotalouteen-digitaalisuudesta
https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/nomadi 
https://www.luke.fi/fi/projektit/nomadi 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77271 
https://rakentaminen.karelia.fi/projektit/rakentamisen-vihrea-siirtyma/ 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77270