Hyppää sisältöön

#REACT-EU: Kiertotaloudella kohti kestävämpää liiketoimintaa

Julkaisuajankohta 24.8.2022 14.00
Tiedote
Ihmiset tarkastelevat kynät käsissään pöydän ääressä papereita, joissa näkyy erilaisia diagrammeja.

Yksi Pohjanmaalla REACT-EU-rahoitusta saanut hanke on Circular Insight & Transition (CIT). Kyseessä on Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy:n, Vaasanseudun Kehitys Oy:n ja Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordian yhteishanke. Lisäksi hankekumppanina toimii Kristiinankaupungin elinkeinokeskus.

CIT-hanke jatkaa Pohjanmaan kiertotalouden tiekartan ja toimintasuunnitelman toteuttamista. Näin ollen se toimii hyvänä jatkumona aiemmin toteutetulle CERM-hankkeelle, jossa on luotu strategia ja toimintasuunnitelma kiertotalouden ja kestävän yhteiskunnan kehittämiseksi. Lisäksi CIT-hankkeessa huomioidaan CERM-hankkeessa tehdyt johtopäätökset sekä Pohjanmaan kiertotalouden nykytila-analyysin opit.

Hankkeen tuloksena syntyy kiertotaloutta edistäviä malleja ja prosesseja eri toimialojen yrityksille. Taustalla on yhteinen tavoite: hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Näin ollen hankkeessa voidaankin suunnitella sekä yleisiä että toimialakohtaisia toimenpiteitä, jotka vähentävät luonnonvarojen käyttöä ja lisäävät materiaalien laajaa hyödyntämistä tuotannossa. Keskeistä on myös yhteistyö. Hankkeen tavoitteena onkin, että yritykset voivat oppia toisiltaan hyvistä käytännöistä. Kestävämpi toimintatapa lisää kilpailuetuja kansainvälisillä markkinoilla. 

Yritysten ohella hankkeen kohderyhmiä ovat monenlaiset sidosryhmät, kuten sijoittajat, poliittiset päättäjät, yhteistyökumppanit ja asiakkaat. Hankkeella on vaikutusta myös kuntiin, sillä myös ne edistävät vihreää siirtymää ja luovat esimerkiksi kestävyyteen liittyviä vaatimuksia julkisissa hankinnoissa. Pohjanmaalla tähdätään siihen, että maakunnasta kehittyy kestävä, vähähiilisen kiertotalouden huomioiva alue. CIT-hanke tukeekin koronapandemian jälkeistä vihreää elpymistä.

Lisätietoa:
https://www.vasek.fi/aluekehitys/circular-insight-and-transition-fi 
https://www.dynamonarpes.fi/fi/circular-insight-transition
https://www.jakobstadsregionen.fi/fi/vastuullisuus-ja-kiertotalous/circular-insights-and-transition-cit/ 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77825