Hoppa till innehåll

#REACT-EU: Hållbar affärsverksamhet genom cirkulär ekonomi

Utgivningsdatum 24.8.2022 14.00
Pressmeddelande
Människor studerar olika diagram på papper vid bordet med pennan i hand.

Projektet Circular Insight & Transition (CIT) i Österbotten är ett av dem som fått REACT-EU-finansiering. Det är ett samarbetsprojekt mellan Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy, Vaasanseudun Kehitys Oy och Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia. En projektpartner är också Kristinestads näringslivscentral.

CIT-projektet fortsätter genomförandet av färdplanen och handlingsplanen för cirkulär ekonomi i Österbotten. Det är alltså en god fortsättning på det tidigare CERM-projektet, i vilket man tog fram en strategi och en verksamhetsplan för utveckling av cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle. I CIT-projektet beaktas dessutom slutledningarna från CERM-projektet och analysen av nuläget för cirkulär ekonomi i Österbotten.

Projektet väntas resultera i modeller och processer som främjar cirkulär ekonomi för företag i olika branscher. Alla utgår från ett gemensamt mål: klimatneutralitet före 2035. Därför kan man inom projektet planera både allmänna och branschspecifika åtgärder för att minska användningen av naturresurser och bredda användningen av material i produktionen. Samarbete är också i fokus. Projektet syfte är att företagen ska lära god praxis av varandra. Mer hållbara verksamhetssätt ökar vår konkurrensfördel på internationella marknader. 

Förutom företag riktar sig projektet till bland annat investerare, politiska beslutsfattare, samarbetspartner och kunder. Projektet inverkar dessutom på kommuner, eftersom  kommunerna också främjar den gröna omställningen och ställer krav på hållbarhet i offentliga upphandlingar. Österbotten siktar på att utvecklas till en hållbar region som beaktar koldioxidsnål cirkulär ekonomi.  CIT-projektet stödjer den gröna återhämtningen efter coronapandemin.

Mer information:
https://www.vasek.fi/aluekehitys/circular-insight-and-transition-fi 
https://www.dynamonarpes.fi/fi/circular-insight-transition
https://www.jakobstadsregionen.fi/fi/vastuullisuus-ja-kiertotalous/circular-insights-and-transition-cit/ 
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=A77825