Innovaatio- ja osaamisverkostot

Tutkimuksella ja innovaatiotoiminnalla on ratkaiseva merkitys tuottavuuden ja talouden kasvussa, elinkeinoelämän uudistumisessa ja hyvinvoinnin luomisessa. Innovaatio- ja osaamisverkostot -teema luo paremmat valmiudet alueellisille TKI-toimijoille rakentaa laajoja ja vaikuttavia hankekokonaisuusia ja yhteistyöverkostoja, jotka kykenevät hyödyntämään myös EU:n kilpailtuja rahoitusinstrumentteja kuten Euroopan Horisontti ja Digitaalinen Eurooppa-ohjelmia. Teeman kautta edistetään tutkimus- ja kehitysinvestointeja erityisesti vihreän siirtymän ja digitaaliseen muutokseen kannustaen. Teema täydentää yliopistokaupunkien ekosysteemisopimuksia ja maakuntien omia älykkään erikoistumisen strategioita osaamis- ja innovaatiovetoisen kasvun aikaansaamiseksi.

Teema kannustaa alueellisia TKI-toimijoita – erityisesti tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä - nykyistä tiiviimpään maakuntarajat ylittävään yhteistyöhön. Tavoitteena on tukea osaamisintensiivisten, uusien innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien syntymistä ja elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista. Tutkimuksen tulokset tulee hyödyntää tehokkaammin ja nopeammin yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja koulutuksessa. Laaja-alaisella yhteistyöllä ja osaamisen siirrolla tuetaan uuden teknologian käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä.

TEM on valinnut teeman välittäväksi toimielimeksi Etelä-Savon ELY-keskuksen, joka vastaa mm. hankehakujen toteuttamisesta, hakijoiden aktivoinnista, hankkeiden valinnasta, seurannasta sekä teemaan liittyvästä viestinnästä. Teeman indikatiivinen julkisen rahoituksen määrä on kaudella 2021–2027 yhteensä 27 milj. euroa. Tehtävän tukena kilpailutetaan erillinen koordinaatiohanke.

Teemasta järjestetään erillisiä hakuaikoja, jolloin teemaan voidaan jättää hankehakemuksia EURA2021-järjestelmän kautta. Teema vastaa ohjelman toimintalinjojen 1: Innovatiivinen Suomi ja 2: Hiilineutraali Suomi tavoitteita. Valtakunnallisen Innovaatio- ja osaamisverkostot -teeman strategiaa ohjaa ohjausryhmä: Kaupunkien innovaatiosopimuksille ja alueiden innovaatioverkostoille vauhtia EU-rahoituksesta.

Lisätiedot:
yritysasiantuntija Tiina Arpola, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 131, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 091, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi