Hyppää sisältöön

Länsi-Suomi

Tervetuloa rakennerahastot.fi-sivuston Länsi-Suomen osioon. Täältä löydät tietoa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 ajankohtaisista asioista, rahoitettavien kehittämistoimien maakunnallisista painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta Länsi-Suomessa.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitus Länsi-Suomessa


Rahoituksen kohdentamista ohjaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma, joka sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimenpiteitä. Ohjelman EU-rahoitus on noin 1,9 miljardia euroa, josta Länsi-Suomen osuus on noin 0,3 miljardia euroa.

Länsi-Suomen suuralueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan maakunnat. ELY-rahoituksen (ESR+ ja EAKR-yritystuet) osalta Länsi-Suomeen lukeutuvat lisäksi myös Keski-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maakunnat.

Länsi-Suomessa alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen myöntämisestä vastaa kuusi rahoittajaviranomaista: Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto, Pirkanmaan liitto, Pohjanmaan liitto, Satakuntaliitto sekä Keski-Suomen ELY-keskus.

EAKR- ja JTF-rahoitusta myöntävät sekä maakunnan liitto että ELY-keskus, ja työnjaosta sovitaan tarkemmin kunkin maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR).

Hakuajat

Tilaisuudessa tietoa toimintalinjan 5 erityistavoitteen Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen avautuvasta hausta. Haku aukeaa 22.5. Ilmoittauduthan tilaisuuteen viimeistään keskiviikkona 31.5.2023! Toivomme, että lähetät ilmoittautumisen yhteydessä meille ennakkokysymyksiä sekä lastensuojelun kehittämisestä että ESR+ -rahoituksesta. Ennakkokysymysten ja tilaisuuden aikana esitettyjen kysymysten vastauksista laaditaan kooste tilaisuuden jälkeen, ja se tallennetaan rakennerahastot.fi -sivuston Länsi-Suomen osion materiaalipankkiin.

Tervetuloa Länsi-Suomen alueen yritysrahoitusteemaiseen infoon tiistaina 6. kesäkuuta klo 10–11! Tapaamme Teamsissa. Tilaisuudessa on tarjolla tiivis tietopaketti Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) yritysrahoituksesta, Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta JTF (Just transition fund) ja siihen liittyvistä ennallistamistoimista. Lisäksi tilaisuudessa kerrotaan pk-yritysten rahoitusneuvonnan toiminnasta ja palveluista hakijoille.

Tervetuloa Länsi-Suomen hakuinfoon keskiviikkona 7.6.2023 klo 13–14.30. Tilaisuudessa on tarjolla tietoa oikeudenmukaisen siirtymän rahaston JTF:n ESR+ -tyyppisten toimien rahoitushausta. Rahoitusta voi hakea hankkeille, joiden avulla tuetaan turpeesta luopumisen alueiden elinkeinojen monipuolistamista ja toimialan työnhakijoiden työllistymistä. Käytännössä tämä tarkoittaa satsauksia koulutukseen, yrittäjyyteen ja työllistymiseen.