Hyppää sisältöön
Karttakuva Suomesta, missä on vahvistettu Itä-Suomen ala.

Itä-Suomi

Tervetuloa rakennerahastot.fi-sivuston Itä-Suomen osioon. Täältä löydät tietoa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauteen 2021–2027 liittyvistä ajankohtaisista asioista, rahoitettavien kehittämistoimien maakunnallisista painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta Itä-Suomessa.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toteutus Itä-Suomessa


Tällä sivustolla tiedotetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -alue ja rakennepolitiikan ohjelmaan liittyvistä ajankohtaisista asioista, kuten rahoituksen hakemisesta ja tapahtumista Itä-Suomessa EU:n ohjelmakaudella 2021–2027. 

Itä-Suomeen kuuluvat kolme maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.
Rahoituksen kohdentamista ohjaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021─2027 -ohjelma. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahastoplussan (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimenpiteitä.

Itä-Suomessa alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen myöntämisestä vastaa neljä rahoittajaviranomaista:
•    Etelä-Savon maakuntaliitto
•    Pohjois-Savon liitto
•    Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
•    Etelä-Savon ELY-keskus.

Etelä-Savon ELY-keskus myöntää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahoitusplussan (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tukea. 
Maakuntien liitot myöntävät Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tukea. 

Itä-Suomen ydinviestit:

  • Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma luo monipuolisia mahdollisuuksia kehittää työllisyyttä, elinkeinoelämän kilpailukykyä, osaamista ja yhdenvertaista osallisuutta.
  • Ohjelma ulottuu monen itäsuomalaisen elämään  – hanketoiminnalla ihmiset voivat vaikuttaa omaan ja alueensa tulevaisuuteen.
  • Teknologian ja osaamisen kehittämisellä toteutetaan vihreää siirtymää. Energia- ja materiaalitehokkuus, energiajärjestelmän murros ja kiertotalous luovat uutta liiketoimintaa Itä-Suomeen.
  • Tavoitteena on tuloksellinen ja vaikuttava toteutus – Itä-Suomi vaikuttaa koko Suomen menestykseen.

Hakuajat

Oletko kiinnostunut kehittämään alueen hyvinvointia, palveluita ja yhdessä tekemistä? Tervetuloa kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) Pohjois-Karjalan hakuinfoon! Saat tietoa Euroopan sosiaalirahaston kansalaistoimijanlähtöisen kehittämisen painopisteistä, hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista sekä ohjeistusta hankkeiden hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Oletko kiinnostunut kehittämään alueen hyvinvointia, palveluita ja yhdessä tekemistä? Tervetuloa kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) Pohjois-Savon hakuinfoon! Saat tietoa Euroopan sosiaalirahaston kansalaistoimijanlähtöisen kehittämisen painopisteistä, hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista sekä ohjeistusta hankkeiden hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Oletko kiinnostunut kehittämään alueen hyvinvointia, palveluita ja yhdessä tekemistä? Tervetuloa kansalaistoimijalähtöisen kehittämisen Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) Etelä-Savon hakuinfoon! Saat tietoa Euroopan sosiaalirahaston kansalaistoimijanlähtöisen kehittämisen painopisteistä, hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista sekä ohjeistusta hankkeiden hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.