Hyppää sisältöön
Karttakuva Suomesta, missä on vahvistettu Itä-Suomen ala.

Itä-Suomi

Tervetuloa rakennerahastot.fi-sivuston Itä-Suomen osioon. Täältä löydät tietoa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauteen 2021–2027 liittyvistä ajankohtaisista asioista, rahoitettavien kehittämistoimien maakunnallisista painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta Itä-Suomessa.

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toteutus Itä-Suomessa


Tällä sivustolla tiedotetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -alue ja rakennepolitiikan ohjelmaan liittyvistä ajankohtaisista asioista, kuten rahoituksen hakemisesta ja tapahtumista Itä-Suomessa EU:n ohjelmakaudella 2021–2027. 

Itä-Suomeen kuuluvat kolme maakuntaa: Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.
Rahoituksen kohdentamista ohjaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021─2027 -ohjelma. Ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahastoplussan (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) toimenpiteitä.

Itä-Suomessa alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen myöntämisestä vastaa neljä rahoittajaviranomaista:
•    Etelä-Savon maakuntaliitto
•    Pohjois-Savon liitto
•    Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
•    Etelä-Savon ELY-keskus.

Etelä-Savon ELY-keskus myöntää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahoitusplussan (ESR+) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tukea. 
Maakuntien liitot myöntävät Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tukea. 

Itä-Suomen ydinviestit:

  • Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma luo monipuolisia mahdollisuuksia kehittää työllisyyttä, elinkeinoelämän kilpailukykyä, osaamista ja yhdenvertaista osallisuutta.
  • Ohjelma ulottuu monen itäsuomalaisen elämään  – hanketoiminnalla ihmiset voivat vaikuttaa omaan ja alueensa tulevaisuuteen.
  • Teknologian ja osaamisen kehittämisellä toteutetaan vihreää siirtymää. Energia- ja materiaalitehokkuus, energiajärjestelmän murros ja kiertotalous luovat uutta liiketoimintaa Itä-Suomeen.
  • Tavoitteena on tuloksellinen ja vaikuttava toteutus – Itä-Suomi vaikuttaa koko Suomen menestykseen.

Hakuajat