Hyppää sisältöön

Itä-Suomi: Yritysten kasvusta elinvoimaa Itä-Suomeen

Julkaisuajankohta 22.5.2024 8.00
Uutinen
Graafi, jossa pylväät kuvaavat kasvua ja Suomen kartta, jossa Itä-Suomen alue väritettynä.

Itäsuomalaiset pienet ja keskisuuret yritykset ovat ilahduttavan aktiivisesti kehittäneet toimintaansa, investoineet ja panostaneet tutkimukseen ja kehitykseen. Viesti elinkeinoelämältä on rohkaiseva: Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 rakennerahasto-ohjelman rahoituksella on mahdollista saavuttaa vaikuttavia tuloksia Itä-Suomessa.

ELY-keskus on asettanut rakennerahasto-ohjelman tuloksille haasteellisia vaikuttavuustavoitteita. Päämääränä on hyvinvoiva, osaava ja osallinen Itä-Suomi, joka toimii kestävän kehityksen mukaisesti sekä vastuullisesti ja on kaventanut bruttokansantuote-eron puoleen valtakunnan keskiarvoon nähden vuosien 2021/2022 vaihteesta. Tavoite on haasteellinen, mutta mahdollinen saavuttaa. Saavutamme tavoitteen, kun pidämme huolen siitä, että kansainvälisesti kilpailukykyiset yritykset sekä osaavat ja hyvinvoivat ihmiset pystyvät luomaan kasvua, työllisyyttä ja vientiä hyödyntämällä vihreän siirtymän ja digitalisaation mahdollisuuksia.

ELY-keskus haastaa itäsuomalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä rohkeasti hakemaan kasvua ja kilpailukykyä. ELY-keskuksella on mahdollisuus rahoittaa pk-yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja työllisyyttä edistäviä kehittämis-, investointi- ja innovaatiohankkeita. Tavoitteenamme on, että ELY-keskuksen pk-yrityksiin sijoittama avustus myötävaikuttaa yrityksen liikevaihdon kymmenkertaistumiseen verrattuna sijoitettuun avustukseen. Tavoitteena on myös, että kasvusta puolet on vientiä. Edellä kuvattuja vaikutuksia arvioidaan, kun hankkeen päättymisestä on kulunut kaksi vuotta.

Uudet keinot käyttöön

Vuonna 2024 ELY-keskus avasi pienille ja keskisuurille yrityksille uuden yrityksen kehittämisavustuksen haun kasvuselvityshankkeisiin. Haku oli auki kahden kuukauden ajan. Saimme yhteensä 78 hakemusta, joilla haettiin avustusta yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. ELY-keskus myönsi avustusta yhteensä 1,1 miljoonaa euroa 43 kasvuselvityshankkeelle. Rahoitetuissa hankkeissa yritykset selvittävät uuden tai merkittävästi uudistettavan liiketoiminnan käynnistämis- ja kasvumahdollisuuksia. Yritykset muun muassa selvittävät tuotteen soveltuvuutta kansainvälisille markkinoille, tuotteen valmistettavuutta tai erilaisia energiatehokkuuden hallintaan liittyviä ratkaisuja. ELY-keskus teki päätökset reilussa kuukaudessa haun päättymisen jälkeen.

Yritysten käynnistämien kasvuselvityshankkeiden tuloksia odotetaan innolla jo loppukesästä 2024. Tavoitteena on, että hankkeiden tulosten perusteella pk-yritykset käynnistävät merkittävään kasvuun tähtääviä kehittämis- ja investointihankkeita.  

Nyt on oikea aika kehittää ja investoida

Monet Suomen talouden suuntaa ennustavat tahot povaavat vuoden 2024 olevan nollakasvun tai taantuman aikaa. Pienille ja keskisuurille yrityksille tämä merkitsee tarkkaa kassanhallinnan vuotta. Vuodelle 2025 ennustetaan jo selvää kasvua kotimaisen kysynnän, vientikysynnän ja korkojen alentamisen vetämänä. Ensi vuodelle povatun kasvun hedelmät korjaavat ne pk-yritykset, joilla tuotteet ja palvelut ovat kilpailukykyisiä, tuotanto- ja tilaus-toimitusprosessi ovat kunnossa, ansaintamalli on hiottu huippuunsa, rahoitusasema on vakaa sekä jakelu pelaa maksavien asiakkaiden suuntaan. ELY-keskus on valmis jakamaan kasvun riskiä pk-yritysten kanssa.

Kirjoittaja:
Etelä-Savon ELY-keskuksen rakennerahastopalvelut-yksikön yksikön päällikkö Kalevi Pölönen

 

Itä-Suomi Rahoitus Toimintaa ja tuloksia