Hyppää sisältöön

Yritysten investointeihin sekä työllisyyden ja osaamisen kehittämiseen haettavana rahoitusta 177 miljoonaa euroa Itä-Suomessa

Julkaisuajankohta 2.3.2023 11.03
Uutinen
Euron kolikoita rattaan pyörinä toisiinsa liittyneinä.

Valtioneuvosto osoitti 16.2.2023 tekemällään päätöksellä rakennerahastojen myöntövaltuutta Etelä-Savoon 47 miljoonaa euroa, Pohjois-Karjalaan 54 miljoonaa euroa ja Pohjois-Savoon 76 miljoonaa euroa, yhteensä 177 miljoonaa euroa. Etelä-Savon ELY-keskus on avannut ja avaa useita hakuja yrityksille, kuntatoimijoille, elinkeinoyhtiöille ja kehittäjille investointien, työllisyyden, osaamisen ja kehittämisen vauhdittamiseksi Itä-Suomessa.

Avoinna olevat haut

Yrityksen kehittämisavustus pk-yrityksille Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa

Etelä-Savon ELY-keskus käynnisti 1.3.2023 yrityksen kehittämisavustuksen haun oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) yritysten kehittämiseen ja investointeihin.

Haettavana on noin 44 miljoonaa euroa.

Rahoituksen tavoitteena on lisätä pienten ja keskisuurten yritysten kyvykkyyttä kasvuun ja kansainvälistymiseen. Rahoitettavilla hankkeilla on myönteinen vaikutus työllisyyteen, hyvinvointiin ja aluetalouden kasvuun. Avustuksella ELY-keskus jakaa hankkeen toteutuksesta yritykselle aiheutuvaa riskiä. Avustuksella myötävaikutetaan myös vihreää siirtymää ja digitalisaatiota hyödyntävien ratkaisujen kehittämiseen.

Avustus kehittämistoimenpiteisiin on enintään 50 % ja aineettomiin ja aineellisiin investointeihin 40 %.

Saavutettavampi Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo

Haku on avoinna 8.2.2023–17.3.2023 Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Haettavana on noin 3 miljoonaa euroa.

Myönnettävällä rahoituksella voidaan rahoittaa hankkeita, jotka parantavat ja nykyaikaistavat pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeitä logistisia yhteyksiä, eri liikkumis- ja kuljetusmuotojen yhteen liitettävyyttä, tieliikenneväyliä ja tieliikennepalveluja. Lisäksi rahoitusta voidaan myöntää kävelyn ja pyöräilyn yhteyksien parantamiseen ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. Rahoitettavia hankkeita valittaessa erityistä huomiota kiinnitetään hankkeiden taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen.

Myönnettävä rahoitus kehittämiseen voi olla enintään 60 % ja investointeihin enintään 50 %.

Työllistävä, osaava ja osallistava Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo

Haku on avoinna 10.1.2023–17.3.2023 Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+).

Haettavana on noin 39 miljoonaa euroa.

Myönnettävällä rahoituksella kehitetään työnhakijoille polkuja töihin, työelämässä tarvittavaa osaamista tai osallisuutta parantavia palveluja ja ratkaisuja. Tuenhakijan on itse osallistuttava hankkeen rahoittamiseen.

Myönnettävä rahoitus on pääsääntöisesti 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Työllistävä, osaava ja osallistava Itä-Suomi, ylimaakunnallinen haku

Haku on avoinna 13.2.2023–17.3.2023 Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+).

Haettavana on noin 12 miljoonaa euroa.

Myönnettävällä rahoituksella kehitetään työnhakijoille polkuja töihin, työelämässä tarvittavaa osaamista tai osallisuutta parantavia palveluja ja ratkaisuja. Tuenhakijan on itse osallistuttava hankkeen rahoittamiseen. Tässä haussa voi jättää vain ylimaakunnallisia ESR+ -hankehakemuksia, joissa toteutetaan toimenpiteitä Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja/tai Pohjois-Karjalan maakunnissa. Hakemuksen tulee kohdentua vähintään kahteen maakuntaan.

Myönnettävä rahoitus on pääsääntöisesti 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Yrityksen kehittämisavustus Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa

Jatkuva haku Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Haettavana on noin 30 miljoonaa euroa.

Rahoituksen tavoitteena on lisätä pienten ja keskisuurten yritysten kyvykkyyttä kasvuun ja kansainvälistymiseen. Rahoitettavilla hankkeilla on myönteinen vaikutus työllisyyteen, hyvinvointiin ja aluetalouden kasvuun. Avustuksella ELY-keskus jakaa hankkeen toteutuksesta yritykselle aiheutuvaa riskiä. Avustuksella myötävaikutetaan myös vihreää siirtymää ja digitalisaatiota hyödyntävien ratkaisujen kehittämistä.

Avustus voi olla pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin enintään 50 %, aineettomiin ja aineellisiin investointeihin enintään 35 %. Suurille yrityksille avustusta voidaan myöntää investointeihin tietyissä erityistapauksissa enintään 20 %.

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa

Haku on avoinna 1.3.2023–5.5.2023 Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+).

Haettavana on noin 3 miljoonaa euroa.

Kansalaistoimijalähtöisillä hankkeilla parannetaan osallisuutta edistävien toimien asiakaslähtöisyyttä, vahvistetaan erilaisten hanketoimijoiden mahdollisuuksia osallistua ESR + -ohjelman toteutukseen sekä edistetään pienten hankkeiden yhteistyötä ja maakunnallista koordinaatiota.

Tuki on hankkeille pääsääntöisesti 80 %.
 

Lisätietoja
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, p. 029 502 6091
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, p. 029 502 6695 (ESR- ja EAKR-hankerahoitus)
Rahoituspäällikkö Pekka Pelkonen p. 029 502 6086 (yritysrahoitus)
​​​​​​​
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Linkit hankehakuihin eura2021.fissä

Itä-Suomi Rahoitus