Hyppää sisältöön

Nyt kannattaa investoida! Yrityksen kehittämisavustukset ovat haettavissa Pohjois-Suomessa.

Julkaisuajankohta 17.3.2023 14.03
Tiedote
EAKR- ja JTF-haun kuva.

Pohjois-Suomessa (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa) on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella poikkeuksellisen suuret määrärahat yrityksen kehittämisavustuksiin, mikä mahdollistaa pk-yritysten laadukkaiden investointien ja kehittämishankkeiden toteuttamisen. Investoinneissa avustusta voidaan myöntää yksittäiselle hankkeelle jopa seitsemän miljoonaa euroa ja pienten yritysten investointien tukitaso on noussut 40 prosenttiin.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston eli JTF-rahoitusta on käytettävissä Pohjois-Pohjanmaalla noin 31 miljoonaa euroa, Lapissa noin 21 miljoonaa euroa  ja Kainuussa noin 3 miljoonaa euroa. EAKR-rahoituksen määrä on sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Lapissa vajaat 10 miljoonaa euroa ja Kainuussa 4,5 miljoonaa euroa vuonna 2023. Hakemuksia toivotaan Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa erityisesti JTF-rahastoon, sillä sen määrärahat tulee hyödyntää nopeammassa tahdissa kuin EAKR-määrärahat. Poikkeuksellisen suuret määrärahat johtuvat JTF-rahaston etupainotteisesta käytöstä ja EU-ohjelmakauden 2021-2027 lopulla määrärahat tulevat olemaan huomattavasti pienemmät, joten merkittävät hankkeet kannattaa käynnistää nyt.

Rahastojen erot:

 EAKR

 JTF

 • Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -EU-ohjelmaa, maakuntaohjelmia ja alueellisia strategioita.
 • Hakijan tulee valita ohjelman toimintalinja ja erityistavoite, johon hanke sopii.
 • Avustusta suunnataan hiilineutraalisuuden edistämiseen. Ilmastotoimenpiteisiin kohdennetaan vähintään 35 % ohjelman rahoituksesta.
 • Tukea voidaan myöntää suuryrityksille, jos kyseessä on investonti uuteen toimintayksikköön, liiketoiminta-alueeseen. tuotteeseen tai palveluun, ja hanke täyttää myös muut EU-ohjelman myöntämisedellytykset.
 • Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa maakunnan omaa JTF-suunnitelmaa.
 • Pohjois-Pohjanmaalla on omat rahoituslinjaukset JTF-hankkeille.
 • Runsaat määrärahat mahdollistavat avustuksien käytön EAKR-rahoitusta laajemmin mm. tukitason ja hakkeiden pisterajan osalta.
 • Elvyttävällä rahoituksella tuetaan elinkeinorakenteen monipuolistamista ja uusien työpaikkojen syntymistä.
 • Hankkeilta ei edellytetä yhtä vahvoja kansainvälistymistavoitteita kuin EAKR-hankkeilta.
 • Merkittävät ja suuret investointihankkeet tulisi suunnata JTF-hakuun.
 • Tukea ei myönnetä suuryrityksille.

Yrityksen kehittämisavustuksia haetaan EURA 2021 -järjestelmässä. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston JTF-haku on käynnissä Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa 3.3.–31.12.2023.

Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa on parhaillaan käynnissä määräaikainen EAKR-haku 1.3.–28.4.2023. Määräaikaiselle hakukierrokselle saapuneista hakemuksista voidaan tehdä päätöksiä vasta hakuajan päätyttyä. Kainuussa on jatkuva EAKR-haku 16.1.–31.12.2023.

Jatkuva haku tarkoittaa, että hakemuksia otetaan käsittelyyn jo kyseisen hakuajan kuluessa.

Hakijoiden kannattaa olla yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin ennen hakemuksen lähettämistä, jotta hakemus ohjautuu oikeaan hakuun. Hakijoiden kannattaa huomioida hakemusta laatiessa, että hakemusta ei voi siirtää toiseen hakuun. Useista rahoituslähteistä huolimatta avustus myönnetään hakijoille saman yritystukilainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja

Pohjois-Suomi