Hyppää sisältöön

Ajankohtaista tietoa yrityksen kehittämisavustuksen päätöksenteon aikatauluista Etelä-Suomessa

Julkaisuajankohta 8.2.2023 15.21
Tiedote

ELY-keskusten myöntämä yritysrahoitus on pääosin EU-ohjelman 2021–2027 mukaista. Hämeen ELY-keskus käsittelee yrityksen kehittämisavustukset Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen alueen osalta.

EU-ohjelman 2021–2027 yritysrahoitusta koskeva haku avautui maaliskuussa 2022, mutta hakemusten käsittely ja päätöksenteko on EURA2021-tietojärjestelmän toiminnallisuuksien viivästymisen takia ollut mahdollista vasta vuoden 2022 loppupuolella. Yrityksen kehittämisavustushankkeen käsittelyajan odotusarvo on enintään 180 päivää (Hämeen ELY-keskuksen odotettavissa olevat käsittelyajat). Asian käsittelyn kesto yksittäisessä tapauksessa riippuu kuitenkin aina asian luonteesta ja laadusta sekä esimerkiksi tarpeesta pyytää asiakkaalta lisäselvitystä.

Etelä-Suomen rahoitusalueen (Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa) EURA2021 -järjestelmän kautta avoinna olleet hankehaut ovat olleet määräaikaisia. Määräaikaisessa hankehaussa kaikki hakuaikana saapuneet hankehakemukset arvioidaan vasta hakuilmoituksessa ilmoitetun hakuajan päätyttyä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki hakuaikana saapuneet hankehakemukset arvioidaan vasta hakuilmoituksessa ilmoitetun hakuajan päätyttyä. Yksittäisiä hankehakemuksia ei voida ottaa käsittelyyn ennen määräaikaisen haun päättymistä, jolloin kaikkien hakemusten käsittelyaika käynnistyy määräaikaisen hakuajan päätyttyä.

Hämeen ELY-keskuksessa on käsiteltävänä tällä hetkellä EURA2021 -järjestelmän kautta saapuneita yrityksen kehittämisavustushakemuksia yhteensä yli 400 kpl. Erityisesti Uudenmaan alueelta hakemuksia on tullut huomattavasti aikaisempia vuosia enemmän (kaikista hakemuksista n. 67 % on jätetty Uudellemaalle). Edellä todetun takia hakemusten käsittely on Hämeen ELY-keskuksessa ruuhkautunut.

EU-ohjelman mukaiset hakemukset käsitellään hakujaksoittain: ensin käsitellään loppuun 1. hakujaksolla (14.3.-29.4.2022) tulleet hakemukset, sitten 2. hakujaksolla (2.5.-12.8.2022) tulleet hakemukset ja sen jälkeen 3. hakujaksolla (15.8.-16.12.2022) tulleet hakemukset.

Ensimmäisellä hakujaksolla (14.3.-29.4.2022) tulleiden hakemusten osalta on saatu annettua päätös n. 65 %:n hakemuksista. Päätöksiä pyritään antamaan järjestelmän puitteissa mahdollisimman pian. Toisella hakujaksolla (2.5.-12.8.2022) saapuneita hakemuksia käsitellään tällä hetkellä yleisten valintaperusteiden osalta.

EURA2021 -järjestelmän kehitystyön viivästyminen ei ole itsessään vaikuttanut Aluehallinnon asiointipalvelun kautta haettavan yritysrahoituksen (mm. Kasvun kiihdyttämisohjelma sekä RRF-Kasvun kiihdyttämisohjelma pienille yrityksille) käsittelyyn Etelä-Suomessa. Kyseisten ohjelmien hankehakemuksia on kyetty ja kyetään edelleen käsittelemään, mutta käsittely on hetkellisesti ruuhkautunut poikkeuksellisen suuren hakemusmäärän vuoksi.

Etelä-Suomi