Hyppää sisältöön

Yrityksen kehittämisavustuksen haku Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa (EAKR) 14.3.-31.12.2022

Julkaisuajankohta 14.3.2022 9.55

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa on haettavana yrityksen kehittämisavustusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Hakemukset Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) rahoitettaviin yrityshankkeisiin tulee jättää 14.3.-31.12.2022.

Rahoitusta voidaan myöntää käytettävissä olevien maakunnallisten määrärahojen puitteissa. Vuonna 2022 on käytettävissä arviolta yhteensä 46 miljoonaa euroa koko Pohjois-Suomen alueella, josta Pohjois-Pohjanmaan osuus on 20 miljoonaa euroa, Lapin 18 miljoonaa euroa ja Kainuun 8 miljoonaa euroa.

Rahoituksen suuntaaminen

Rahoitus suunnataan yrityksille, joilla arvioidaan olevan hyvät valmiudet toimia kannattavasti ja kilpailukykyisesti markkinoilla, ja joilla on edellytykset liiketoiminnan kehittämiseen sekä kasvuun. Rahoitus kohdistetaan ensisijaisesti pk-yritysten innovatiivisiin hankkeisiin, joilla on positiivinen vaikutus myös aluetalouteen.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tavoitteena voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Avustus on harkinnanvarainen. Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun tai uudistumiseen, kansainvälistymiseen, innovaatiotoimintaan tai osaamisen vahvistamiseen, tuottavuuteen, digitaaliseen liiketoimintaan tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, hiilineutraalisuuden edistämiseen tai energia- tai materiaalitehokkuuteen.

Hakeminen

Hakemukset tulee jättää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköisesti EURA 2021-järjestelmässä www.eura2021.fi.
 
Avoimet hankehakuilmoitukset ja hakukriteerit löytyvät EURA 2021-järjestelmästä valitsemalla hankkeesi toteutuskunnan ja valitsemalla viranomaiseksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen. Tutustu hakuilmoituksen sisältöön huolella ennen hakemuksen täyttämistä. Huolellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien liitteiden toimittaminen nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.
 
Hakijoita pyydetään ottamaan yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijoihin ennen hakemuksen jättämistä.
 
Valtakunnallinen yritysrahoitusneuvonta palvelee arkisin klo 9–15 numerossa 0295 024 800.
 
Kehittämisavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista. Hankkeen kustannusten tukikelpoisuus alkaa hakemuksen vireille tulon jälkeen hankkeen toteutusajan aloituspäivämäärästä.  
 
Rahoituspäätöksiä on mahdollista tehdä EURA 2021 -tietojärjestelmässä aikaisintaan huhtikuussa 2022.

Pohjois-Suomi