Hyppää sisältöön

Yrityksen kehittämisavustuksen haku avoinna Etelä-Suomessa

Julkaisuajankohta 17.1.2023 10.11
Tiedote

Hämeen ELY-keskuksessa on haettavana pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattua yrityksen kehittämisavustusta Etelä-Karjalassa, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla. Haut ovat osa Suomen rakennerahasto-ohjelmaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Haku alkoi 16.1.2023 ja päättyy 31.3.2023.

Myönnämme kehittämisavustusta  pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Hakemukset arvioidaan ja pisteytetään valintakokouksissa, jotka kokoontuvat hakujakson päättymisen jälkeen. Rahoitusta voidaan myöntää käytettävissä olevien maakunnallisten määrärahojen puitteissa.

Myönnettävän avustuksen tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävään, määrätietoiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä jakaa hankkeen toteutuksesta yritykselle aiheutuvaa riskiä. Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen parantaa alueen työllisyyttä ja sitä kautta alueen elinvoimaa ja houkuttelevuutta. Kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja innovatiivisuus ovat keskeisiä tavoitteita.

Avustus suunnataan yrityksille, joilla arvioidaan olevan hyvät valmiudet toimia kannattavasti ja kilpailukykyisesti markkinoilla, halua ja kykyä liiketoiminnan merkittävään kehittämiseen ja kasvattamiseen. Yrityksen kannalta tavanomaiseen toimintaan tai vähäiseksi katsottavaan kehittämiseen rahoitusta ei voida myöntää. Rahoitus kohdistetaan siten, että tuettavat toimet eivät aiheuta merkittävää haittaa tai riskiä ilmasto- tai ympäristötavoitteille. Avustus on harkinnanvaraista ja perustuu hankkeesta tehtävään yritys- ja hankearviontiin. Sitä voidaan myöntää vain päätoimisen yritystoiminnan edistämiseen.

Tutustu maakuntien hakuilmoituksiin EURA2021 -palvelussa

Etelä-Suomi