Hyppää sisältöön

Yrityksen kehittämisavustuksella nostetta liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen

Julkaisuajankohta 5.9.2022 10.47
Tiedote
Kolme hehkulamppua sinistä taivasta vasten.

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 - EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varoista. Avustusta myönnetään yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin, joilla on merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun tai uudistumiseen, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmakausi on alkanut 1.11.2021 ja sen painopisteitä ovat muun muassa ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä hiilineutraalisuuden ja energia- ja materiaalitehokkuuden edistäminen. Uutta rakennerahastokautta käynnisteltäessä on hyvä hetki pysähtyä ja kääntää katse menneeseen, eli Kestävää Kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelman toteutumaan.

Edellistä ohjelmakautta ja sen hankkeita tarkasteltaessa voidaan havaita, että yritykset ovat huomioineet kasvutavoitteidensa ohella vihreän siirtymän, ja vähähiilisyyden edistäminen koetaan yrityksen toiminnan kannalta tarpeelliseksi. Jopa 36 % rahoitetuista hankkeista edisti vähähiilisyyttä, kun tavoitteeksi oli asetettu 25 %.

ELY-keskuksella on käynnistyneellä ohjelmakaudella hyvin resursseja vastata tämän teeman rahoitustarpeisiin. Muun muassa toimintalinja 2 (Hiilineutraali Suomi) erityistavoitteet kannustavat yrityksiä kehittämään toimintaansa vihreän siirtymän näkökulmasta.

Ohessa esimerkkejä ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitetuista, vähähiilisyyttä ja vihreää siirtymää edistävistä hankkeista.

Aromtech Oy on vuonna 1991 perustettu torniolainen marjojen siemenöljyjä ja bioaktiivisia uutteita valmistava yritys. Tuotteet valmistetaan ympäristöystävällisellä hiilidioksidiuutolla täysin kasviperäisistä raaka-aineista. Yritys on erikoistunut kasviraaka-aineista eristettäviin ainekomponentteihin, joita käytetään ravintolisiin, kosmetiikkaan ja lääkinnällisiin tuotteisiin. Yritys yhdistää tieteen ja luonnon tarjotakseen asiakkailleen perusteellisesti testattuja, tehokkaita ja luotettavia ratkaisuja. Tuotteiden taustalla on lukuisia tieteellisiä tutkimuksia, ja yhteistyö on alusta alkaen ollut läheistä yliopistojen ja lääkäreiden kanssa.
 
ELY-keskuksen rahoittamassa hankkeessa aloitettiin yrityksen pitemmän tähtäimen kehittämisohjelma parantamalla tehtaan prosessitiloja ja prosesseja korkeammalle vaatimustasolle. Investoinnilla luotiin mahdollisuuksia myös raaka-aineiden kiertotalouden kehittämiseen. Uuden teknologian avulla mahdollistettiin uuttojäännösten edelleen hyödyntäminen elintarvike-, rehu-, tai muina raaka-aineina.

E.T. Listat Oy on Pohjois-Pohjanmaalla, Ylivieskassa sijaitseva johtava suomalainen höylättyjä puu- ja MDF-listoja sekä paneeleita valmistava perheyritys. Yrityksen liikeideana on jalostaa sahatusta puutavarasta erilaisia rakennuspuusepäntuotteita kuten jalkalistoja, sisustuspaneeleja ja lattialautoja sekä MDF-pohjaisia listatuotteita. Vuonna 2014 yritys aloitti myös luonnonpuulattioiden valmistuksen. Yritykselle on myönnetty avainlippumerkki, ja se tunnetaan korkeasta laadustaan, laajasta tuotevalikoimastaan sekä lyhyistä toimitusajoistaan.

E.T. Listat Oy on saanut ELY-keskuksen myöntämää yrityksen kehittämisavustusta uuteen sormijatkos- ja vannesahalinjaan. Investoinnin tavoitteena on parantaa yrityksen tuottavuutta ja tuotantokapasiteettia, varmistaa tuotantoprosessin jatkuvuutta sekä mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa. Hanke lisää yrityksen materiaalitehokkuutta, kun mahdollisuudet raaka-aineiden tehokkaampaan käyttöön kasvavat. Hanke edistää myös vähähiilisyyttä, sillä puu korvaa materiaalina uusiutumattomia raaka-aineita ja varastoi hiiltä koko elinkaarensa ajan rakennuskannassa.  Kestävä metsänhoito yhdistettynä puun käytön kasvattamiseen erityisesti rakentamisessa luo hyvän pohjan ilmastonmuutoksen torjumiselle.

Kehitysyhtiö Kemin Digipolis Oy vastaa yritysten kasvun ja kehittymisen edistämisestä sekä edistää alueen vetovoimaisuutta. Yhtiö toimii hankkeiden valmistelijana ja käynnistäjä, yritysten toimintaympäristön kehittäjänä ja hankkeiden rahoituspakettien kokoajana tavoitteenaan uusien yritysten, uusien tuotteiden ja palveluiden syntyminen sekä nykyisten kehittäminen. Toiminnan painopistealoina ovat teollisuus, teollisuuspalvelut, teollisuuden kiertotalous, arktinen teollisuusosaaminen ja puurakentaminen. Yhtiö on voittoa tuottamaton, eikä se jaa osinkoa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on rahoittanut toimintaympäristön kehittämishanketta, jossa Digipolis toimii päätoteuttajana. Vedyn mahdollisuudet Kemille – hankkeen tavoitteena on kuvata vetytalouteen siirtymisen mahdollisuuksia sekä aikataulua Meri-Lapin näkökulmasta. Hankkeella varmistetaan alueen yritysten oikein mitoitettu ja aikataulutettu panostus vetytalouden liiketoimintamahdollisuuksiin. Lisäksi hankkeella halutaan turvata alueen yritysten valmiudet olla mukana ja jopa edelläkävijöinä energiatalouden murroksessa. Hankkeella tarjotaan Meri-Lapin toimijoille tietopohjaa vetytalouteen, siihen liittyviin investointeihin sekä kansainvälisiin lähialueilla toteutettaviin vetytaloushankkeisiin. Hankkeella halutaan koota alueen pk-yritykset hyödyntämään vetytalouden mahdollisuuksia sekä selvittää yritysten yhteistyömahdollisuuksia vetytalouteen liittyen.

Tiedote on osa Pohjois-Suomen maakuntien sijoituksia aluekehittämiseen -tiedotesarjaa, jolla nostamme esiin alueen hankerahoitusten tuloksia.

 

Pohjois-Suomi Valtakunnallinen