Hyppää sisältöön

Valtakunnallisen teeman hankehaku avoinna: Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta

Julkaisuajankohta 17.5.2023 12.55
Tiedote
Valtakunnallinen hankehaku: yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta

Etsimme nyt valtakunnallisesti vaikuttavia hankkeita painottuen aikuisten sosiaalipalvelujen ja maahanmuuttajien kotoutumista edistävien sosiaalipalvelujen kehittämiseen. Erityistavoitteen 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen tavoitteena on vahvistaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa ja suurimmassa huono-osaisuusriskissä olevien henkilöiden aktiivista toimijuutta ja osallisuutta sekä kiinnittymistä koulutukseen ja työmarkkinoille.

Teeman rahoitusta välittävänä toimielimenä toimii Hämeen ELY-keskus ja teeman sisältöä ohjaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Haku toteutetaan valtakunnallisessa teemassa Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta. Haku koskee teeman sisältöosioita Aikuisten sosiaalipalvelujen kehittäminen ja Maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallisuuden edistäminen ja syrjinnän torjunta.

Tutustu hakuilmoitukseen >> (EURA2021 -järjestelmä)

Ohjelma-asiakirja >> Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027

Lisätietoa ko. teemasta >>

 

Valtakunnallinen