Hyppää sisältöön

Tervetuloa alueellisten ympäristöhankkeiden (EAKR) hakuinfoon

Julkaisuajankohta 26.2.2024 13.03
Tiedote

Avaamme Hämeen ELY-keskuksessa toisen hakukierroksen toimintalinjalle 2 (Hiilineutraali Suomi) Etelä-Karjalassa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Uudellamaalla. Järjestämme hakuinfon 5.4. klo 10.00–12.00 Teams-kokouksena.

Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen avataan Kanta- ja Päijät-Hämeeseen sekä Uudellemaalle.

Erityistavoite 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen avataan Etelä-Karjalaan sekä Päijät-Hämeeseen.

Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen avataan Kanta- ja Päijät-Hämeeseen.

Haut ovat avoinna 2.4.–3.6.2024. Julkaisemme hakuilmoitukset EURA2021-järjestelmässä (eura2021.fi).

 

Lisätietoja:

Johanna Jalonen
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
johanna.jalonen(at)ely-keskus.fi
Puh. 0295 025 154


Ensimmäinen rahoituskierros poiki mielenkiintoisia ympäristöhankkeita

Esimerkkejä keväällä 2024 aloittavista hankkeista.

KELPO-hanke

Fossiilisten polttoaineiden vähentäminen autojen käyttövoiman lähteinä edellyttää nopeaa autokannan uudistamista, muutosta käyttövoimajakaumassa sekä kannustimia näiden jouduttamiseksi. Kunnat ja kaupungit sekä niiden päätöksentekijät ovat avainasemassa kestävän liikenteen ja liikkumisen mahdollistamisessa. Tarvitaan faktapohjaista tietoa ja testattuja toimenpiteitä kestävän liikenteen mahdollistamiseksi. LAB-ammattikorkeakoulun ja Lahden kaupungin yhteishanke Kestävän liikenteen pilotit Päijät-Hämeessä (KELPO) vastaa tähän haasteeseen.

Lue lisää: Kestävän liikenteen pilotit Päijät-Hämeessä (KELPO) (lab.fi)

MUOKS-hanke

Kaupunkien keskustat kuumenevat ja rankkasateiden aiheuttamat tulvat lisääntyvät ilmastonmuutoksen edetessä. Viherrakentamisella on mahdollista helpottaa kuumuutta kesän aikana ja toisaalta kasvupinta-ala toimii myös hulevesiongelman hallinnassa, etenkin kattopinnoilla. Viherpinta-alan kasvattaminen lisää happea ja toimii hiilinieluna.

Vuoden 2024 alussa startanneen Muotoilulla uudistavaa kasvua: Orgaaniset jätekuidut ja sivuvirrat luontopohjaisten ratkaisujen perustana -hankkeen tavoitteena on tuottaa uusia innovaatioita ja ratkaisuja viherrakentamiseen muotoilun menetelmiä hyödyntäen ja orgaanisia muovia korvaavia kuituja käyttäen.

Lue lisää: Muotoilulla uudistavaa kasvua: Orgaaniset jätekuidut ja sivuvirrat luontopohjaisten ratkaisujen perustana – MUOKS (lab.fi)

SADE-hanke

Euroopan Unionin vihreää siirtymää vauhdittava lainsäädäntö tulee vaikuttamaan merkittävästi tekstiili- ja vaatealan liiketoimintaan kestävän tuotepolitiikan ja digitalisoitumisen näkökulmasta.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä LAB-ammattikorkeakoulun helmikuussa 2024 startanneessa SADE (Sustainable and Digital Environments) -hankkeessa parannetaan tekstiili- ja vaatealan yritysten valmiutta kohdata kehitteillä olevan EU:n tekstiilistrategian edellyttämiä vaatimuksia sekä löytämään ratkaisuja siihen, miten digitalisaation avulla voidaan kehittää kestävää ja vastuullista toimintaa tukevaa kilpailukykyä. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli digistrategiatiekartan laatimista varten.

Kestävä, kiertotaloutta tukeva liiketoiminta edellyttää sidosryhmien yhteistyötä ja projektin tavoitteena on luoda edellytyksiä uusien verkostojen ja toimintaympäristöjen syntymiselle tekstiili- ja vaatealalla.  

Projektin toimintaan ovat tervetulleita niin perinteiset vaate- ja tekstiilialan yritykset kuin uudenlaiset tuote palveluna -liiketoimintamallin toimijat sekä erilaiset sidosryhmät, kuten teknologia- ja markkinointialan yritykset, digitaalisia ratkaisuja tarjoavat yritykset sekä tuotteen huoltoon ja korjaukseen keskittyvät yritykset.

Lisätietoja projektin sisällöstä ja aikataulusta voi tiedustella projektipäällikkö Helena Kalliomäeltä: [email protected]

Etelä-Suomi