Hyppää sisältöön

Vihreän siirtymän valtakunnallinen koordinaatiohanke on käynnistynyt

Julkaisuajankohta 23.2.2023 9.36
Tiedote

Koordinaatiohanke vahvistaa vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta. Hankkeessa tuotetaan ja välitetään tietoa avoinna olevista valtakunnallisista hauista ja kootaan yhteen mahdollisia hanketoimijoita. Hankkeen tilaisuuksissa tuetaan hakijoita muun muassa tarjoamalla uusinta tietoa tutkimuksesta ja levittämällä hyviä käytänteitä. Tavoitteena on luoda vaikuttavia hankekokonaisuuksia laajan sidosryhmätyön kautta ja mahdollistaa hankepartnereille uusia kohtaamisen paikkoja ja tilanteita.

Lisäksi koordinaatiohankkeen tärkeänä tehtävänä on tukea valtakunnallisten teemojen yhteensovittamista kansallisten ja kansainvälisten rahoitusohjelmien ja strategioiden kanssa. Vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen hakupainotuksia suunnataan hankkeessa asiantuntijatyöryhmien ja tiedontuotannon kautta.

Vihreän siirtymän valtakunnallisten teemojen ensimmäinen hakuaika on huhtikuussa 2023. Hausta tullaan tiedottamaan rakennerahaston sivujen ohella koordinaatiohankkeelle avautuvalla omalla sivustolla, johon tullaan tuottamaan laajasti tietoa vihreän siirtymän teemakokonaisuudesta. Ensimmäisen hakukierroksen painopisteet selviävät maaliskuussa, jonka jälkeen järjestetään ensimmäinen hakuinfo.

Vihreän siirtymän valtakunnallisen teeman kokonaisuudessa rahoitetaan hankkeita, joissa kehitetään laajasti käytettäviä ratkaisuja esimerkiksi uusien toimintamallien kautta. Hankkeiden tulosten tulee tavoitella valtakunnallista hyödynnettävyyttä.

Tärkeimpiä kohderyhmiä ovat yritykset, kunnat ja kuntayhtymät, alueelliset toimijat, tutkimuslaitokset, korkeakoulut, kehitysyhtiöt, järjestöt ja yhdistykset.

Energiatehokkuuden ja ilmastonmuutoksen teemoissa rahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja kiertotalouden teemassa Hämeen ELY-keskus.

Koordinaatiohankkeen toteuttajina toimivat Luonnonvarakeskus Luke, Oulun ammattikorkeakoulu Oamk ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, hankkeen kesto on neljä vuotta. Meihin koordinaatiohankkeen tekijöihin saavat olla yhteydessä mahdolliset hanketoimijat ja sidosryhmät missä tahansa Vihreän siirtymän valtakunnalliseen teemaan liittyvissä asioissa. Tulemme mielellämme kertomaan teemasta tilaisuuteenne ja teemme yhteistyötä ympäri vuoden, myös hakuaikojen ulkopuolella.

Jukka Lokka
Luonnonvarakeskus Luke
+358 29 532 2737
[email protected]

Tiina Puotinen
Oamk
050 3503022
[email protected]

Milla Anttila
HAMK
+358 50 911 1343
[email protected]

https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/vihrea-siirtyma

Valtakunnallinen