Hyppää sisältöön

Valtakunnallista Itämeriyhteistyötä tehdään Oulussa Interreg-rahoituksen turvin

Julkaisuajankohta 29.5.2023 11.23
Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Puolan Pomorskin alue vastaavat Euroopan unionin Itämeri-strategian (EUSBSR) matkailun politiikka-alueesta. Toimintaa koordinoivat yhteistyössä Magda Leszczyna-Rzucidło (vas.) ja Anna-Maija Toivonen.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on toiminut huhtikuusta 2022 lähtien EU:n Itämeristrategian (EUSBSR) matkailun politiikka-alueen koordinaattorina yhteistyössä Puolan Pomorskin alueen kanssa. Valtioiden rajat ylittävä yhteistyö Itämeren matkailun parissa ei koske yksin Oulua tai Pohjois-Suomea, vaikka toimintaa organisoidaankin Oulusta käsin.

– Meidän työkenttämme on koko Itämeren alue. Minä katselen Itämeren aluetta pohjoisesta käsin ja kollegani Magda Leszczyna-Rzucidło puolestaan Itämeren eteläiseltä reunalta. Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että kaikki kahdeksan maata tulevat huomioiduiksi. Toki tuon kaikkialla ylpeänä esille sen, että tulen Pohjois-Suomesta ja Oulusta, Suomen yhteistyökoordinaattori Anna-Maija Toivonen muistuttaa.
Pohjois-Pohjanmaan liitto pyrki aktiivisesti EUSBR-toiminnan kärkeen. EU:n Itämeristrategian avulla syvennetään ja koordinoidaan tehokkaammin Itämeren alueen maiden yhteistyötä. Työ tukee Toivosen mukaan Pohjois-Pohjanmaan liiton kansainvälisen osallistumisen lisäämistä, joka on yksi strategisista tavoitteistamme. 
– Lisäksi matkailun kehittämistoiminta EU:n Itämeri-strategian osana tukee Pohjois-Pohjanmaan matkailun kehittämistä ja matkailustrategian toimeenpanoa. 

Interreg-ohjelmasta tukea valtioiden väliseen yhteistyöhön

Itämeriyhteistyötä tehdään Pohjois-Pohjanmaan liitossa Interreg-rahoituksen turvin. Kaikki Interreg-ohjelmat eli Euroopan alueellisen yhteistyön (EAY) -tavoitteen ohjelmat ovat osa EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa. Baltic Sea Region on toinen valtioiden välisen yhteistyön ohjelmista, joissa Suomi on mukana kaudella 2021–2027.
–  Interreg-ohjelman tavoitteiden mukaisesti pyrimme luomaan ja tukemaan valtioiden välistä yhteistyötä Itämeren äärellä. Ja matkailun politiikka-alueen mukaisesti pyrkimyksemme on vahvistaa Itämeren aluetta matkailun näkökulmasta, Anna-Maija Toivonen toteaa.
EU:n Itämeristrategia hyväksyttiin vuonna 2009. Se on myös unionin ensimmäinen makroaluestrategia. Toiminnan ytimessä on yli rajojen työskentely, joten strategia syventää ja koordinoi aiempaa tehokkaammin Itämeren alueen maiden yhteistyötä Anna-Maija Toivosen mielestä.
–  Itämeren alueen mailla on yhteisiä haasteita, eikä niitä ei pystytä ratkaisemaan pelkästään kansallisella tasolla. Tarvitaan yhteistyötä alueen maiden kesken. 
Toivonen uskoo vahvasti, että Itämeren maat voivat hyötyä toistensa voimavaroista esimerkiksi tutkimuksen ja tuotekehityksen saralla. Ratkomalla yhteisiä haasteita maat voivat myös oppia toisiltaan.

Itämeren strategian tavoitteet matkailussa

Itämeren strategialla on kolme päätavoitetta: meren pelastaminen, alueen yhdistäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Strategoam tavoitteena on saada aikaan näkyviä tuloksia Itämeren alueella.
Matkailun painopistealueet ovat rajat ylittävän matkailun kehittäminen syrjäisillä alueilla ja maaseudulla, investoinnit ihmisiin, taitoihin ja teknologiaan matkailun alalla sekä kulttuuriperinnön ja luonnonvarojen suojelu ja kestävä käyttö matkailukohteissa.
–  Itämeren alueen maat ovat kielellisesti, kulttuurillisesti ja maisemallisesti erilaisia. Yhteistäkin löytyy: esimerkiksi matkailun kehittämisessä maat kohtaavat hyvin samankaltaisia haasteita muun muassa saavutettavuuden ja kilpailukyvyn suhteen, Anna-Maija Toivonen muistuttaa.
Matkailun vastuullisuuden kehittäminen on myös selkeästi kaikkien Itämeren alueen maiden matkailun kehittämistyön keskiössä. Rajat ylittävällä yhteistyöllä haasteita voidaan ratkoa yhteisesti sekä jakaa tietoa ja osaamista maiden kesken.

Pohjois-Suomi Rahoitus