Hyppää sisältöön

Valtakunnallinen Innovaatio- ja osaamisverkostot (EAKR) -teemassa haussa valmisteluhankkeita

Julkaisuajankohta 4.4.2022 14.07

Etelä-Savon ELY-keskus on avannut haun Valtakunnallinen Innovaatio- ja osaamisverkostot (EAKR) -teemassa.

Haussa on mahdollisuus hakea valmisteluhankkeita liittyen uudistuvaan valmistavaan teollisuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen sekä kestäviin ja älykkäisiin elinympäristöihin. Teema luo paremmat valmiudet alueellisille TKI-toimijoille rakentaa laajoja ja vaikuttavia hankekokonaisuuksia ja yhteistyöverkostoja, jotka kykenevät hyödyntämään myös EU:n kilpailtuja rahoitusinstrumentteja kuten Euroopan Horisontti ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmia. Teeman kautta edistetään tutkimus- ja kehitysinvestointeja erityisesti vihreän siirtymän ja digitaaliseen muutokseen kannustaen. 


Teema kannustaa alueellisia TKI-toimijoita – erityisesti tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä - nykyistä tiiviimpään kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on tukea osaamisintensiivisten, uusien innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemien syntymistä ja elinkeinoelämälähtöistä osaamisen uudistumista. Tutkimuksen tulokset tulee hyödyntää tehokkaammin ja nopeammin yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja koulutuksessa. Laaja-alaisella yhteistyöllä ja osaamisen siirrolla tuetaan uuden teknologian käyttöönottoa ja sen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä yrityksissä.


Hakemukset jätetään EURA2021-järjestelmässä Etelä-Savon ELY-keskukselle viimeistään 10.5.2022. Tässä haussa haetaan valmisteluhankkeita.


Katso hakuilmoitus: EURA 2021: Valtakunnallinen Innovaatio- ja osaamisverkostot (EAKR) valmisteluhankkeet

Lisätietoja:
Tiina Arpola, tiina.arpola(at)ely-keskus.fi
Sari Pikkarainen, sari.pikkarainen(at)ely-keskus.fi
Timo Ollila, timo.ollila(at)ely-keskus.fi
Kalevi Pölönen, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi
 

Valtakunnallinen