Hyppää sisältöön

HAKU AUKI: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta

Julkaisuajankohta 5.10.2023 9.45
Tiedote

Avasimme Hämeen ELY-keskuksessa ensimmäisen valtakunnallisen kehittämishankehaun teemasta Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta.

 


Haku on avoinna ajanjaksolla 5.10.-4.12.2023.

Teeman ohjaavina ministeriöinä toimivat sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö. Teema toteuttaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman erityistavoitetta 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen.

Teeman tavoitteena on parantaa lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuutta, sukupuolten tasa-arvoa, yhdenvertaisia mahdollisuuksia merkitykselliseen elämään sekä aktiivista osallisuutta yhteiskunnassa. Tämä tapahtuu kehittämällä ja ottamalla käyttöön uudenlaista arjen voimavarojen, hyvinvoinnin ja toimintavalmiuksien tukea yhdessä lasten, nuoren ja perheiden kanssa.

Haussa on avoinna kaikki alateemat:

  1. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden tunnistaminen ja arjessa tukeminen
  2. Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelevien eri alojen ammattilaisten osaamisen vahvistaminen- kehittämällä toimintakulttuureja
  3. Lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tukeminen aktiiviseen ja yhdenvertaiseen osallistumiseen kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sekä ohjattuun vapaa-ajan toimintaan

Alateemakohtaisesti on määritetty painopisteitä, joihin hankkeiden toivotaan vastaavan. Tarkemmat painopisteet julkaistaan hakuilmoituksessa. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla valtakunnallisesti vaikuttavia.

Hämeen ELY-keskus järjestää hakuinfon 10.10 klo 12—13.30 MS Teamsin kautta.

Teemaa koordinoi ja hankehakijoita tukee sekä sparraa Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden koordinaatio -hanke, jota toteuttavat SOS-lapsikyläsäätiö, Nuorten Akatemia ry ja Opetushallitus.

Lisätietoja hausta sekä hakuinfoon liittyen:

Iida Partanen
rahoitusasiantuntija
Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 241
iida.partanen(at)ely-keskus.fi

Valtakunnallinen